Oleg som homoseksuel tøjdesigner, 3. afsnit:

Gå tilbage til det sidste afsnit:

Oleg som homoseksuel tøjdesigner, 3. afsnit:

(Billedet kan ikke aktiveres)

Damebladet Liv  er for de kvinder over 40 år, som gerne vil gøre sig lidt lækre i forhold til manden:

Her er et eksempel på en klædedragt, hvor udskæringen afslører dele af brysterne. Samtidig peger pileudskæringen i retning af kønsåbningen, som er den heteroseksuelle mands endelig mål.

Her behøver manden heller ikke skulle bruge meget tid på at kurtisere kvinden for at få adgang til hendes fysiske krop.

Pilevirkningen fremstår meget klart her, fordi klædedragten er helt sort og i et stykke.

Anderledes forholder det sig med klædedragten på billedet nedenunder. Her bliver pilevirkningen afbrudt på grund af en underliggende klædedel med en anden farve end overdelen.

(Billedet kan ikke aktiveres)

I praksis betyder dette, at pilevirkningen kun omfatter selve brysterne. Den heteroseksuelle mand skal altså gøre en ekstra indsats med hensyn til at kurtisere kvinden for at få adgang til hele hendes fysiske krop.

Oleg var som tøjdesigner helt bevidst om de mange muligheder, som kvinden har rent beklædningsmæssigt for at signalere ud, hvor tilgængelig hun er rent seksuelt.

Her var Oleg dybt misundelig på alle kvinderne. Han var ikke i tvivl om, at alle anal-fabeter ikke er ligeberetiget med kvinderne på dette område.

Dette forhold ville han gerne have rettet op på ved at designe flere forskellige former for bukser, som kunne signalere ud, hvor tilgængelige den enkelte anal-fabet var rent seksuelt.

Vil Olegs analyse af de kvindelige halsudskæringer give ham inspiration til at designe noget tøj til anal-fabeter, som kan tiltrække andre anal-fabeter seksuelt?

Gå videre til det næste afsnit:

Skriv et svar