Oleg som homoseksuel viceforstander ved Aalborg Kloster:

Aalborg Kloster blev oprettet som et helligåndshus den 20. august 1431. I 1451 blev helligåndshuset optaget i Helligåndsordenen, en katolsk klosterorden oprettet i Montpellier i Frankrig, som havde til formål at tage sig af samfundets svage, skrøbelige og ældre medborgere – samt tage sig af hittebørn.

Aalborg Kloster er i dag bolig for ældre medborgere, som bor i selvstændige boliger i de gamle klosterbygninger, de ældste beboede bygninger i Nordjylland.

Wikipedia (januar 2021):

Vi befinder os i årene efter 2010, hvor klosteret har fået sig et nyt forstanderpar.

Det drejede sig om Flemmingo, som var anal-fabet af første grad og medlem af Folketinget. Ved hans side stod hans mangeårige mand og samlever Eriko, som også var anal-fabet af første grad og en højt estimeret professor.

Stillingerne som forstanderpar var ulønnede, men havde dog den fordel, at parret fik stillet en gratis forstanderbolig til rådighed på flere hundrede kvadratmeter.

Præsentation af Flemmingo som anal-fabet:

Flemmingo hørte til den meget store gruppe af anal-fabeter, som ”har/havde valgt” at betragte deres seksualitet som værende medfødt.

Det gav Flemmingo en række fordele.

Han behøvede ikke at tage ansvar for sin seksualitet. Det var jo ikke hans skyld, at han følte trang til at benytte en anden mands afføringskanal som en kærlighedskanal. Sådan var han bare skabt.

Eftersom hans seksualitet var medfødt, kunne han også forvente/forlange at opnå de samme rettigheder som en heteroseksuel mand fra de offentlige myndigheders side af.

Det gjaldt bl.a. de rettigheder, som var forbundet med at indgå en ægteskabelig forbindelse med et andet menneske.

Den helt store fordel for Flemmingo ved at betragte sin seksualitet som værende medfødt var dog hans religiøsitet.

Flemmingo opfattede sig selv som værende meget kristen, men hans seksualitet stred imod Bibelens afstandtagen fra homoseksualitet.

I denne sammenhæng tillod Flemmingo sig at betragte Bibelen som værende forældet. Bibelen kunne umulig være imod en seksualitet, som var medfødt. Det var hans følgeslutning.

Bibelens modvilje mod homoseksualitet måtte altså tilskrives den tid, hvor Bibelen var udarbejdet.

Flemmingo var godt klar over, at det stred imod det faktum, at Bibelen er en grundbog, hvis budskaber er uafhængige af tiden.

Det gav da også Flemmingo nogle søvnløse nætter en gang imellem, hvor han lå og grublede over problematikken.

Er Bibelen forældet?

Flemmingo nægtede simpelthen at se i øjnene, at Bibelen ikke betragter homoseksualitet som noget medfødt. Det er ganske enkelt en seksualitet, som er påført i løbet af barndommen.

Af samme årsag er man også som menneske forpligtet til at arbejde med sin seksualitet, hvis man er homoseksuel.

Flemmingo havde da også været mere bevidst om sin seksualitet på et langt tidligere tidspunkt. Allerede som barn havde han anet, at hans tiltrækning af det samme køn kunne skyldes påvirkninger fra hans tidlige barndom af.

Han havde også indset, at han havde brug for hjælp udefra, og det ville kræve et opgør med hans rødder/fundament. Det var et fundament, som bestod af de mennesker, som rent mentalt var tættest på ham.

Det var et opgør, som han ikke magtede at tage. Betragtningen var, at han ikke vidste, hvad der ventede ham, hvis han kontaktede de offentlige myndigheder for at få hjælp. Han valgte derfor ubevidst den nemmeste løsning, nemlig at betragte sin seksualitet som værende medfødt. Dette valg blev efterfølgende en naturlig del af hans liv. Han kunne derfor kalde sig for anal-fabet af første grad.

Bibelcitaterne imod homoseksualitet:

Som fuldvoksen person opfattede Flemmingo bibelcitaterne som værende forældede og ude af trit med tiden.

Han var dog også pinlig bevidst om, at afføringskanalen ikke var/er en kærlighedskanal. Afføringskanalen har som bekendt kun et biologisk formål, og det er at skille sig af med de affaldsstoffer, som har hobet sig op i den fysiske krop.

Bevidstheden havde fået ham til at skrive de mest markante bibelcitater imod homoseksualitet ned. Han havde efterfølgende rammet bibelcitaterne ind og hængt dem op over sin sengs hovedgærde.

Det drejede sig om følgende bibelcitater:

“Hos en Mand maa du ikke ligge, som man ligger hos en Kvinde; det er en Vederstyggelighed.”

Citat fra Bibelen: Gammelt Testamente, 3 Mosebog, kapitel 18, vers 22:

“Om nogen ligger hos en Mand, paa samme Maade som man ligger hos en Kvinde, da har de begge øvet en Vederstyggelighed; de skal lide Døden, der hviler Blodskyld paa dem.”

Citat fra Bibelen: Gammelt Testamente: 3. Mosebog, kapitel 20, vers 13:

“Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber: Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige.”

“og ligeså opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændtes af deres begær efter hinanden; mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente.”

Citater fra Bibelen: Nyt Testamente, Romerbrevet kapitel 1, vers 26-27:

“Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd.”

Citat fra bibelen: Nyt Testamente, 1. Korinterbrev kapitel 6, vers 9:

Flemmingo´s syge mand:

På den måde blev han mindet om, at han skulle respektere sin ”Numsemand” og ikke i overdreven omfang udnytte ham til formål, som han ikke var skabt til.

Bevidstheden om, at numsemanden ikke var/er en kærlighedskanal var blevet vækket i forbindelse med, at hans mangeårige samlever Eriko havde fået konstateret uhelbredelig endetarmskræft.

Eriko var dybt kristen, som Flemmingo selv var. I løbet af sygdomsforløbet havde de mange gange diskuteret, hvorfor lige præcis Eriko skulle rammes af denne form for kræft.

Både Flemmingo og Eriko var klar over, at alle mennesker kan få kræft. Normale celler kan blive omdannet til kræftceller, hvis immunsystemet er svagt på en given del af kroppen.

Flemmingo og Eriko erkendte efterhånden, at de ikke havde respekteret Eriko´s numsemand i tilstrækkeligt omfang. De havde simpelthen misbrugt ham til formål, som han ikke var skabt til for at dække deres eget egoistiske seksuelle behov.

Hvordan skal Flemmingo komme videre med sit liv?

For Eriko var det vigtigt at få Flemmingo til at forstå, at han skulle finde sig en ny mand, når han sov stille ind.

I denne forbindelse skulle Flemmingo og hans nye mand blot være mere opmærksomme på, at de i højere grad skulle respektere hinandens numsemænd og deres egentlige formål.

Og sådan blev det.

Efter Eriko´s død var Flemmingo meget opmærksom på bibelcitaterne, som hang over hans sengs hovedgærde.

Så begyndte det at klø så underligt i Flemmingo´s numsehul.

Flemmingo blev klar over, at han måtte gøre noget.

Han kom til at tænke på, hvordan kristne for mange år siden afstraffede sig selv, når de fik syndige tanker.

Det drejede sig om de såkaldte flagellanter. En flagellant (af latin flagellare = “at piske“) er en betegnelse for personer, der piner sig selv – især ved piskning. Begrebet bruges især om kristne, der straffer sig selv for menneskets synder og foregik især i det 13. til det 15. århundrede.

Wikipedia (juli 2016):

Er Flemmingo en flagellant?

Her fik Flemmingo ideen til at indkøbe et bredt udvalg af de piske, som var blevet anvendt tilbage i tiden. Det var en ide, som klosterets bestyrelse understøttede og også var villige til at financere.

Piskene blev efterfølgende anbragt i et rum nede i kælderen, hvor besøgende udefra kunne komme og se piskene. Flemmingos opgave bestod så i at fortælle de besøgende om de enkelte piske og forklare, hvordan de var blevet brugt.

Museet var kun åbent i dagtimerne. Det betød, at Flemmingo frit kunne benytte museet i aftentimerne uden blive forstyrret.

Hermed fik Flemmingo en mulighed for at straffe sig selv, når numsemanden begyndte at klø lidt for meget.

Med tiden blev Flemmingo bevidst om, at han ikke kunne finde fred med sig selv ved bare at afstraffe sig selv.

Han måtte finde sig en partner, som var interesseret i at dække hans seksuelle behov og samtidig afstraffe ham. Det skulle være en partner, som forstod disse modsætningsfyldte behov, og som samtidig var villig til at dække begge behov.

Flemmingo´s møde med Oleg:

Minister Flemming Møller Mortensen er blevet gift (maj 2022):

Video: Forstanderpar: Flemming og Erik inviterer indenfor på imponerende kloster (september 2019):

Det var ved et rent tilfælde, at Flemmingo mødte Oleg, som skulle blive hans fremtidige partner. Oleg befandt sig på et af de mange loppemarkeder, som bliver afholdt i København.

Oleg led nemlig af en samlermani. Han samlede på genstande, som på en eller måde afspejlede fuldt erigerede penisser eller perfekte bagdele.

Ved et tilfælde overhørte han en samtale, som Flemmingo havde med en af sælgerne på loppemarkedet.

Af samtalen fremgik det, at Flemmingo samlede på manglebrætter.

Nu er det jo nok ikke alle jer læsere, der ved, hvad et manglebræt er. Et manglebræt er jo ikke noget, som bliver anvendt i nutidens samfund.

Men til orientering: ”Et manglebræt er ældre redskab, brugt ved tøjrulning, brættet har et håndtag i den ene ende tit udformet som en hest. Brættet blev tidligere brugt til at glatte vaskede lagner, duge og andre tekstiller med, idet tøjet blev viklet omkring en rundstok og rullet hen over et bord ved hjælp af brættet.”

Wikipedia (august 2019):

Ved Oleg, hvem Flemmingo er?

Oleg var med det samme klar over, hvem Flemmingo var. Det er trods alt ikke hver dag, at man hører om 2 anal-fabeter, som bliver ansat til at lede et kloster. Derfor var det også en historie, som var velbeskrevet af medierne.

Alene tanken om, hvad Flemmingo kunne finde på at bruge sådan et manglebræt til, gjorde Oleg liderlig ud over alle grænser. Han forestillede sig, at Flemmingo ville bruge manglebrættet til at klappe en ny partner i enden med.

Oleg var nemlig godt klar over, at Flemmingo havde mistet sin samlever og mand igennem mange år.

Han skønnede derfor også, at Flemmingo som minimum trængte til at blive trøstet.

Heldigvis forholdt det sådan, at Oleg havde arvet et manglebræt efter sin bedstemor som Flemmingo kunne være interesseret i.

Han rettede derfor henvendelse til Flemmingo og gav udtryk at han rent tilfældigt havde overhørt den samtale, som Flemmingo havde haft med sælgeren på loppemarkedet.

Herfra var der ikke langt til at foreslå, at Flemmingo kunne komme hjem til ham. Det kunne jo være, at Flemmingo var interesseret i at købe det manglebræt, som han besad.

Flemmingo fornemmede med det samme, at Oleg var en åndsfælle. Det lagde Oleg heller ikke skjul på i kraft af sit udseende, påklædning og kropssprog.

De blev hurtigt enige om at mødes hjemme ved Oleg på et givet tidspunkt.

Hjemme ved Oleg:

Det var en forventningsfuld Flemmingo, som ringede på Oleg´s dørklokke. Flemmingo gik meget op i kunst og var derfor også interesseret i, om Oleg havde det på samme måde.

Her kunne han konstatere, at Oleg´s lejlighed var fyldt med genstande, som afspejlede fuldt erigerede penisser eller perfekte bagdele. Flemmingo blev enig med sig selv om, at det kunne man jo også kalde en slags kunst.

Det gjorde ham i hvert fald seksuelt opstemt. Endnu mere opstemt blev han, da han kiggede ind i Oleg´s soveværelse. Her stod en gabestok placeret.

En gabestok var et strafferedskab, der blev anvendt både i Danmark og internationalt fra 1400-tallet til midten af 1800-tallet. Det var en fysisk afstraffelse, som indebar offentlig ydmygelse og hæmning af bevægelsesfrihed.

Wikipedia (september 2021):

Der fandtes flere forskellige former for gabestokke. Olegs version bestod af 2 lodrette træplader, som kunne lukkes sammen omkring hænderne og hovedet, således disse legemsdele blev fastlåste. Åbningerne til hænderne og hovedet var anbragt så lavt, at “ofret” var nødt til at gå ned på knæ. Derved kom ofret til at ligge i en “kravleposition”, som gjorde det oplagt at befrugte vedkommende bagfra.

Hvad bruger Oleg gabestokken til?

Konstruktionen var så iøjnefaldende, at Oleg syntes, at han skulle forklare sig.

Han boede alene nu, men hans tidligere kæreste gik meget op i seksuel afstraffelse. På den måde havde de fået ideen til at anskaffe sig en gabestok.

De fandt det begge seksuelt ophidsende at fastlåse hinanden i gabestokken og derefter ”befrugte” hinanden bagfra.

Her begyndte det virkelig at klø i Flemmingo´s numsemand.

Han måtte opbyde alle sine kræfter for ikke at smide alt sit tøj. Det lykkedes for ham at besinde sig, og han spurgte interesseret ind til det manglebræt, som han var kommet for at se.

Oleg fandt det frem, og interessen for manglebrættet var stor.

Hele situationen ændrede sig dog, da Oleg ubevidst kom til at klappe sig selv i bagdelen med manglebrættet.

Gør manglebrættet en forskel?

Det blev for meget for Flemmingo. Han smed alt tøjet, og tiggede om at blive seksuelt afstraffet i gabestokken.

Det var ikke en chance, som Oleg ikke sagde nej til. Han fastlåste Flemmingo i gabestokken. Derefter tog han alt tøjet af, mens Flemmingo kiggede på.

Da Oleg førte sin fuldt erigerede penis ind i Flemmingo´s numsemand, skreg Flemmingo: ”Tilgiv mig Vorherre, at jeg synder imod dig. Jeg skal nok gøre bod.”

Og han gjorde bod. Efter han havde fået sin udløsning, bad han Oleg om at slå sig bagi med bedstemoderens gamle manglebræt.

Det blev til mange slag, før Flemmingo følte, at hans bod var tilstrækkelig.

Så blev det Oleg´s tur til at blive fastlåst, blive befrugtet og efterfølgende slået i bagdelen med manglebrættet.

Oleg selv var ikke specielt kristen. Han nød bare legen. Det vr en leg, som gik ud på, at Flemmingo spurgte ham, om han havde været en slem dreng. Hertil svarede Oleg: ”Ja, Oleg har været en slem dreng. Han vil have smæk bagi.”

Det blev ikke sidste gang, at Oleg og Flemmingo befrugtede hinanden bagfra.

Har Flemmingo og Oleg en fremtid sammen?

Efter et større antal befrugtninger, blev de enige om, at de ville udgøre det perfekte makkerpar.

Flemmingo´s arbejde betød, at han havde bopælspligt, og det blev derfor Oleg, som måtte flytte ind hos Flemmingo.

Det blev da heller ikke noget problem at finde plads til Oleg´s ”kunstværker” i Flemingo´s kæmpestore lejlighed.

Og gabestokken? Ja, den blev anbragt nede i det museum, som Flemmingo havde etableret i kælderen. Det samme gjorde det manglebræt, som Oleg havde arvet efter sin bedstemor. Manglebrættet blev dog hængt op væggen ved siden af gabestokken som en pyntegenstand fra fortiden. Det skyldtes selvfølgelig, at manglebrættet ikke var et afstraffelsesmiddel på samme måde som piskene.

For Oleg og Flemmingo var det vigtigt, at manglebrættet befandt sig i nærheden af gabestokken.

Så kunne de altid benytte manglebrættet som et personligt afstraffelsesmiddel, når de hver især var fastlåst i gabestokken. Manglebrættet var samtidigt et kært minde om, hvordan de havde fundet sammen.

Flemmingo havde omsider fundet formålet med sit liv: At blive forenet med Vorherre og sin numsemand og samtidig finde sig en fast mandlig partner for resten af sit liv.

Og Oleg? Ja, han nød at blive afstraffet, og samtidig nåede han et mål, som han aldrig havde drømt om at skulle nå, nemlig at blive viceforstander ved et kloster.

En anderledes bog:

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Anal-fabeterne_11.jpg
Køb bogen her: Anal-fabeterne 1 :

Hvad er en anal-fabet?

Du bliver først fri i hjertet/sjælen, når du lærer dig selv at kende.

Livet kan anskues fra mange forskellige synsvinkler.

Sandheden forløser på længere sigt.