Lovgivningen om de homoseksuelle i Kina:

Lovgivningen om de homoseksuelle i Kina:

Kinas bøsser og lesbiske danner falske nytårspar (januar 2016):

I Kina holder man fast ved den traditionelle kernefamilie bestående af en mand og en kvinde, som får minimum et barn sammen.

Hør bare her (januar 2016): ” Ifølge traditionel konfuciansk tankegang er det værste, en person kan gøre mod sine forældre, ikke at give dem et barnebarn. ”

En interviewet  person udtaler således (januar 2016): “Jeg kommer fra en lille landsby. Hvis jeg ikke får børn, vil det blive betragtet som en forbrydelse mod mine forældre.”

” I Kina står det faktisk i lovgivningen at børn har forsørgerpligt overfor sine forældre. Nutidens unge par bliver nødt til at arbejde endnu hårdere for at forsørge 4 forældre, fordi de er børn af etbarnspolitikken.” (2018).

Ovenstående forhold betyder også, at lovgivningen i det hele taget ikke gør meget for at beskytte de homoseksuelles rettigheder. Tavshed synes at være myndighedernes udgangspunkt.

Hør bare her: (januar 2016).

“Der findes – officielt – ingen bøsser eller lesbiske blandt de flere hundrede medlemmer af centralkomiteen i Kinas Kommunistparti. Så stor hjælp er der ikke at hente fra toppen af samfundet – tværtimod.”

“I Kina blev det lovligt at indgå i et forhold med én af samme køn i 1997, men homoseksualitet forblev på den officielle liste over en psykiske sygdomme frem til 2001.”  Kilde (marts 2016).

Det betyder dog ikke , at Kinas myndigheder officielt accepterer homoseksualitet. Det kommer til udtryk i kraft af af medierne.

Læs mere herom senere.

Læs også om den generelle holdning til homoseksuelle i Kina her:

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.