Livet som homoseksuel under krigen i Ukraine:

Vi befinder os i august måned 2022, hvor Rusland staidg er i krig mod Ukraine.

Krigen har tilsyneladende medvirket til at få Ukraine til at overveje at legalisere ægteskaber af samme køn. Kilde (juli 2022):

Ukraine overvejer at legalisere ægteskaber af samme køn midt i krig (juli 2022):

Se også videoen om Viktor Pylypenko, som er den første ukrainske soldat, der er kommet ud som homoseksuel (juli 2022):

Det skyldes, at LGBT-personer, der melder sig til militæret efter Ruslands invasion, har fået nogle særlige problemer. Kilde (juli 2022):

Hvis en person i et forhold af samme køn dør, han deres partner således ikke ret til at se dem og tage deres krop fra lighuset og søge kompensation, hvis det er nødvendigt,

Selv om homoseksualitet ikke er ulovligt i Ukraine, anerkendes ægteskaber af samme køn og civile partnerskaber ikke.

Dette har betydet, at der blevet fremlagt et borgerforslag,, der opfordrer til at legalisere ægteskab af samme køn, Borgerforslaget omfatter 28.000 underskrifter, hvilket automatisk udløser præsidentens overvejelse. I henhold til ukrainsk lov skal præsidenten nemlig gennemgå borgerforslag, der får mere end 25.000 underskrifter.

Zelenskyj´s holdning til homoseksualitet:

Den ukrainske præsident: Volodymyr Zelenskyj er tilsyneladende positiv i forhold tl forslaget og åbner op for at anerkende civile partnerskaber mellem personer af samme køn i det krigshærgede land. Kilde (august 2022):

Præsidenten siger dog også i et skriftligt svar, at det vil være umuligt at legalisere ægteskaber af samme køn, mens landet er i krig, fordi det vil kræve en ændring af forfatningen.

Ukraine legaliserede homoseksualitet efter Sovjetunionens fald, men anti-LGBTQ-holdninger og -love findes stadig i landet. Kilde (august 2022):

Tilbage i 2015 blev der indført en antidiskriminationslov. Loven havde først og fremmest til hensigt at forbyde diskrimination på arebjdspladsen. herunder diskrimination baseret på seksuel orientering. Kilde (november 2015):

I forbindelse med vedtagelsen af loven udtalte formanden for departementet følgende for at forsikre deputerede om, at loven ikke ville true “familieværdier”:

“Jeg hører nogle falske oplysninger, som siger, at der kan være ægteskaber af samme køn i Ukraine. Gud forbyde, at dette nogensinde vil ske. Vi vil aldrig støtte dette.” Kilde (november 2015):

En anderledes bog:

Køb bogen her: Anal-fabeterne 1 :

Hvad er en anal-fabet?

Du bliver først fri i hjertet/sjælen, når du lærer dig selv at kende.

Livet kan anskues fra mange forskellige synsvinkler.

Sandheden forløser på længere sigt.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.