Oleg som homoseksuel genfødt:

Oleg var blevet genfødt endnu engang. Denne gang havde han også haft en barndom, hvor han var blevet præpareret til at blive anal-fabet af 1. grad.

Det begyndte efterhånden at undre Oleg, hvorfor han skulle gennemleve adskillige liv som anal-fabet af 1. grad.

I sit sidsteliv som anal-fabet var han død af uhelbredelig endetarmskræft som 77-årig.

Oleg begyndte at ane en sammenhæng. Han havde åbenbart ikke lært nok af sine tidligere liv som anal-fabet.

Derfor kunne han ikke blive løftet op til et højere bevidsthedsniveau. En højnelse af bevidsthedsniveauet, som sluttelig ville befri ham for den fysiske krop.  Hermed ville han også kunne slippe for de fysiske og psykiske krav, som kroppen stillede. Han ville blive en del af kosmos, hvor tiden og stedet mistede sin betydning, og hvor han altid levede i nuet.

Et bevidsthedsniveau, som fik ham til at føle, at han endelig var kommet rigtigt hjem. Han ville altid føle, at han var elsket og værdsat uanset tiden, stedet og situationen.

Hvordan udvikler kræft sig?

Oleg havde forstået, at normale celler kan udvikle sig på en helbredsskadelig måde på de områder af kroppen, hvor immunsystemet er svagt.

For Olegs vedkommende var immunsystemet svagt omkring endetarmsregionen. Det skyldtes den enkle årsag, at Oleg jo godt vidste i sit hjerte, at afføringskanalen ikke har til formål at fungere som en kærlighedskanal.

Nu forstod Oleg, at hans modsætningsfyldte forhold til hans afføringskanal ikke alene havde været medvirkende til, at de normale celler havde kunnet udvikle sig til kræftceller.

Oleg havde haft adskillige partnere igennem sit liv.

Det var bestemt ikke alle disse partnere, som havde forstået, at ”Numse-manden” har sin helt egen ”sjæl”.

Det betyder, at ”Numse-manden” absolut ikke bryder sig om, at uvedkommende trænger ind i hans ”hus” uden at være blevet inviteret.

Et sådant ”hus” vil med tiden blive svækket, når vi taler om immunsystemet.

Sagt med andre ord så var det ikke alle Olegs partnere, som havde været lige tålmodige, når de skulle have adgang til Olegs afføringskanal.

Oleg som sexterapeut:

Oleg havde derfor valgt at nedsætte sig som sexterapeut med den erfaring og viden, som han havde tilegnet sig i sit tidligere liv.

Det havde været en selvfølgelighed for ham, at han skulle specialisere sig i anal-fabeter, fordi han selv var anal-fabet af første grad.

Nu sad han i sin konsultation og ventede på sin første klient.

Hans Pilgaard opereret for kræft igen (oktober 2016):

Video: Pride på Færøerne – Jeg er Hans, og jeg er homoseksuel (august 2019):

Det viste sig at være Hanso, som I som læsere er blevet præsenteret for i min første bog: ”Anal-fabeterne 1”.

Her bliver han præsenteret 1. gang i novellen: Hanso som tankpasser.

Han er en kendt anal-fabet og har været Tv-vært i en række underholdningsprogrammer på fjernsynet, som har til formål at få de enkelte deltagere til at føle sig som en million.

Rent fysisk er Hanso en meget korpulent herre. Han har et kuglerundt hoved med en imponerende række af små firkantede tænder i både overmund og undermund, som han gerne viser frem.

Fysiske omstændigheder, som betyder, at man rent umiddelbart kommer til at tænke på en godmodig flodhest i en tegnefilm for mindreårige.

Hanso som patient:

Hanso var tydeligvis meget beklemt ved situationen. Det var svært for ham at skulle tale med andre om de problemer, som han havde med sin afføringskanal.

Det hjalp dog lidt, da han først begyndte at tale om sit problem.

Problemet var, at Hanso døjede meget med diarré i perioder, men ikke rigtig kunne finde ud af hvorfor.

Hanso kunne dog fortælle, at han i adskillige tilfælde var blevet svigtet af sine faste partnere.

Det havde betydet, at han efterfølgende havde kastet sig ud i en række løse forhold, indtil han igen fandt sammen med en ny fast partner.

For Hanso var der ingen tvivl om, at det netop var i perioderne med løse forhold, at han døjede meget med diarré.

Oleg begyndte forsigtigt at spørge ind til, hvor omsorgsfulde de løse partnere var, når der skulle dyrkes sex.

Her kunne Hanso fortælle, at nogle af de løse partnere nærmest kunne gå amok, når de så hans nøgne bagdel.

Hans bagdel var simpelthen for indbydende til, at de kunne vente på at trænge ind i ham.

Nu var der ikke længere nogen tvivl. Nogle af Hanso´s partnere havde simpelthen ikke vist tilstrækkelig respekt for hans ”Numsemand”.

Således bryder ”Numsemanden” sig absolut ikke om, at gæster uden varsel trænger ind i hans hus og tilmed gør det med vold.

”Numsemanden” skal respekteres:

Sker det op til flere gange, vil ”Numsemandens” immunsystem med tiden blive svækket.

Det forsøgte Oleg at forklare Hanso. Hansos diarre skyldtes ganske enkelt, at ”Numsemanden” var nervøs for, hvornår nogen igen ville forsøge at bryde ind med vold.

Problemet kunne tilmed blive endnu større. ”Numsemandens” immunsystem kunne simpelthen blive så svækket, at skadelige kræftceller ville kunne gøre sig gældende. Endetarmskræft ville således blive slutresultatet.

Oleg gjorde sig meget umage for at forklare Hanso, hvordan det hang sammen. Det var vigtigt for ham at få Hanso til at forstå, hvor vigtigt det var, at han ændrede sin adfærd.

Det tog lang tid, før Hanso forstod sammenhængen, men omsider forstod han.

Dermed forstod han også, at det var nødvendigt for ham at ændre adfærd.

Han skulle simpelthen blive bedre til at passe på sig selv.

Oleg foreslog derfor, at Hanso skulle insistere på, at de første møder med en ny partner altid skulle foregå på et offentligt sted.

Det var vigtigt, at en ny partner forstod og accepterede, at ”Numsemanden” blev respekteret, før forholdet kunne fortsætte under mere private former.

Vil “Numsemanden” samarbejde?

Oleg foreslog også, at det første private møde skulle foregå hjemme ved Hanso.

Her var Hanso på hjemmebane, hvor han bedre kunne forsvare sin ”Numsemand”.

Hanso havde allerede fortalt, at hans bagdel virkede lidt for indbydende. Han skulle derfor altid sørge for at have underbukser på, før den seksuelle akt fandt sted.

Det havde han alle muligheder for, når han var hjemme ved sig selv. Skulle han således på toilettet, så kunne han altid låse døren efter sig.

På denne måde kunne han afdække sin bagdel, uden han blev udsat for et uventet ”bagholdsangreb”.

Før den første seksuelle akt skulle finde sted, var det vigtigt, at ”indbrudstyven” blev vejledt.

Han skulle simpelthen lære, hvordan han skulle opføre sig for at få adgang til ”Numsemandens” hus.

Oleg gjorde sig meget umage for at forklare Hanso, hvor vigtigt det var med denne vejledning.

Før Hanso overhovedet tog sine underbukser af, skulle ”indbrudstyven” acceptere, at han først skulle stikke en enkelt finger op i ”Numsemanden”.

Når det så begyndte at safte omkring fingeren, så var det et udtryk for, at ”Numsemanden” var villig til at tage imod gæsten.

Nu var det jo en lidt større gæst, som ville besøge ”Numsemanden”.

Det betød, at ”indbrudstyven” efterfølgende skulle stikke 2 fingre op i ”Numsemanden” og vente på, at dette blev godkendt. Herefter skulle der anvendes 3 fingre.

Godkendte ”Numsemanden” indførslen af de 3 fingre, var det tid til indførslen af penissen.

Dette skulle også ske med varsomhed.

Det fik Hanso til at miste tålmodigheden. Han spurgte derfor Oleg, om han ikke bare kunne vise ham det i praksis.

Vil Olegs terapi hjælpe Hanso?

Oleg bad Hanso om at tage alt tøjet af, mens han gjorde det samme selv. Oleg var den første, som fik alt tøjet af. Så fik han tid til at studere Hanso, når han tog den sidste beklædningsdel af.

Da Hanso som det sidste tog sine underbukser af, var Oleg ved at blive gal af liderlighed. Nu var der ingen tvivl om, hvorfor Hanso´s partnere ikke kunne vente med at få adgang til hans afføringskanal.

De store runde endeballer tiggede simpelthen om at omfavne noget rundt. Oleg måtte opbyde alle sine kræfter for at besinde sig.

Han havde mest af alt lyst til at løbe hen og føre sin fuldt erigerede penis ind mellem de indbydende endeballer.

I stedet gik han stille og roligt hen til Hanso. Han gjorde ham opmærksom på, at han nu ville føre en finger op i hans afføringskanal.

Det var Hanso helt indforstået med, men hvad ville ”Numsemanden” sige?

”Numsemanden” var bestemt ikke glad, da Oleg førte en finger ind. Han blokerede simpelthen for indgangen til sit hus.

Det var den sikreste måde at sikre huset på, når der er risiko for et voldeligt ”indbrud”.

Oleg forstod, at det var en proces, som krævede tid. ”Numsemanden” var ganske enkelt blevet såret for mange gange.

Det betød, at Oleg måtte være tålmodig og omsorgsfuld, så ”Numsemanden” forstod, at Oleg kun ville ham det bedste.

Der gik lang tide, før ”Numsemanden” accepterede, at der blev ført 3 fingre ind i hans hus. Forude ventede den vanskeligste opgave.

Vil ”Numsemanden” acceptere Olegs penis?

Nu skulle ”Numsemanden” acceptere, at Oleg førte sin fuldt erigerede penis ind i Hanso´s  afføringskanal.

Olegs penis var anderledes levende end hans fingre. Man kunne faktisk sige, at den havde sin helt egen sjæl som ”Numsemanden”.

”Penismanden” blev simpelthen ved med at vokse og udviklede hele tiden mere varme. Samtidig afgav den smørende salve/væske, som skulle gøre det lettere at komme ind i ”Numsemandens” hus.

”Penismanden” kunne simpelthen ikke vente på at komme ind i ”Numsemandens” hus.

Heldigvis var ”Numsemanden” parat til at tage imod ”Penismanden”.

Da Oleg først var inde i Hanso og forsigtigt begyndte at pumpe, varede det ikke længere, før han kunne øge hastigheden.

Det virkede nærmest som om, at Olegs penis var blevet omdannet til et stempel i en motor. Det kunne simpelthen ikke gå stærkt nok.

Der gik da heller ikke lang tid, før både Oleg og Hanso kom med et forløsende skrig.

Da de begge havde sundet sig lidt, skulle Hanso lige pludselig på toilettet.

Der gik ikke lang tid, før Hanso kaldte på Oleg. Oleg skulle simpelthen se den afføring, som Hanso var kommet af med.

Det viste sig at være en lang og tyk ”medisterpølse” med en fast konsistens. Oleg og Hanso stod længe og kiggede fascineret på ”pølsen”.

De var begge enige om, at Hansos ”Numsemand” havde genoprettet sit immunsystem. ”Numsemanden” havde simpelthen fået sin selvrespekt igen og døjede ikke længere med diarré.

Det var 2 lettede mænd, der kunne tage deres tøj på igen.

De var dog begge enige om at fortsætte med behandlingen igen de efterfølgende 6 dage. På denne måde var de sikre på, at Hanso´s  ”Numsemand” ikke mistede sin selvrespekt igen.

Samtidig var risikoen for, at Hanso fik endetarmskræft, blevet minimeret.

Nu da ”Numsemandens” immunsystem igen fungerede på fuld kraft, ville kræftcellerne have mindre mulighed for at gøre sig gældende.

En anderledes bog:

Køb bogen her: Anal-fabeterne 1 :

Hvad er en anal-fabet?

Du bliver først fri i hjertet/sjælen, når du lærer dig selv at kende.

Livet kan anskues fra mange forskellige synsvinkler.

Sandheden forløser på længere sigt.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.