Hinduismens forhold til homoseksualitet:

Hinduismens forhold til homoseksualitet:

Hinduisme er den fjerdestørste religion i verden.

Som allerede beskrevet er kristendommen og islam de to største religioner i verden, men hvad er så den trediestørste religion i verden.

Det er faktisk ikke nogen religion, forstået på den måde, at der er tale om ateisterne.

Dem er der 1.1 milliarder af i verden, hvoraf hovedparten bor i Kina.

Her kan du læse om den generelle holdning til homoseksuelle i Kina.

Her kan du læse om lovgivningen om de homoseksuelle i Kina.

Her kan du læse om mediernes holdning de homoseksuelle i Kina.

De 10 største religioner i verden (januar 2018):

Der findes 1 milliard hinduer i verden, hvoraf de 80% bor i Indien.

Grundlæggende gør følgende sig gældende:

“I modsætning til andre af de store nutidige religioner har hinduisme ingen grundlægger, intet enkelt helligskrift som Koranen eller Bibelen og ingen fælles trosbekendelse, der kan henvises til.”

Det er kendetegnende for hinduismen, at den har askesen som ideal. Livet og herunder seksualiteten er noget man skal frigøre sig fra.

Det ændrer dog ikke op på, at hinduismen er en rummelig religion.

Hør bare her:

“De gamle religiøse tekster omtaler da heller ikke homoseksualitet, men dog hijra, et tredje køn, der besidder en blanding af kvindelige og mandlige egenskaber, og som er fuldt accepteret i traditionel hinduisme. Mange af de hinduistiske guddomme har både kvindelige og mandlige træk, og i Kama Sutra findes flere beskrivelser af sex mellem to af samme køn.”

Synet på homoseksualitet varierer dog meget afhængigt af, hvor i verden hinduismen findes:

“Hinduer i vestlige samfund har generelt større accept af homoseksualitet end i mange asiatiske samfund, hvor homoseksualitet er forbudt ved lov.”

Koranens holdning til homoseksualitet:

Koranens holdning til homoseksualitet:

Religion: Islam.

Tilhængere: Muslimer.

Ligesom kristendom findes islam i flere afskygninger. De to største og mest kendte dele af islam er sunni- og shiaislam.

(Billedet kan ikke aktiveres)

Antal tilhængere pr. dags dato (januar 2018): 1.6 milliarder mennesker. Hermed er islam den næststørste religion i verden.

Lærebog: Koranen, som er skrevet på arabisk; er islams helligste skrift.

Teologiprofessor efter massakre på homobar: Koranen fordømmer homoseksuelle (juni 2016):

Video: Muslim til homoseksuelle Abdel: Du er en skændsel for islam (april 2018):

En teologiprofessor udtaler sig efter en massakre på en homobar. Læs her (juni 2016):

Koranen er islams hellige bog, hvori åbenbaringerne til Muhammed er samlet. Koran betyder “oplæsning”. Koranen består af 114 kapitler eller suraer, der er ordnet efter længde. Som åbenbaret skrift anses Koranen for ufejlbarlig.” (maj 2005)

Der er mange delte meninger om homoseksualitet er forenligt med den islamiske tro.

Der er dem, som finder frem til nogle meget generelle skriftsteder i Koranen, som med deres medmenneskelighed tilsyneladende er rummelige nok til også at omfatte de homoseksuelle.

Personligt har jeg den holdning, at man skal tage udgangspunkt i de skriftsteder, som direkte omtaler homoseksuelle.

Læs her (april 2013):

“I Koranen har Gud nævnt generelle homoseksuelle med ordet “fahesha”, som  betyder skændig.

Sura 6 citat 152: Og gå ikke nær til skændighederne, de være sig åbenlyse eller skjulte.

I forhold til bøsser (lewat) så er det ifølge Koranen endnu strengere forbudt. De første folk, som begik det, var Lots folk, og Lot var deres profet, der advarede dem, men de hørte ikke efter. Derfor straffede Gud dem på mange måder blandt andet med ødelæggelse og jordskælv. Han væltede deres huse over dem, der blev kastet med sten fra himlen og så videre.

Gud har brugt ordet (fahesha) skændig både om bøsser og hor. Sura 17 citat 33: Og begå ikke hor, thi det er noget skændigt og en ond vej.

Sura 7 citat 81-82: Og (vi sendte) Lot, da han sagde til sit folk: Begår I en skændighed, som ingen i alverden begik før jer?\ Sandelig, I går med begær til mænd i stedet for kvinde. Nej, I er et folk, som overskrider (alle) grænser.”

Bibelens holdning til homoseksualitet:

Bibelens holdning til homoseksualitet:

Religion: Kristendom.

Tilhængere: Kristne.

Antal tilhængere pr. dags dato: 2,2 milliarder mennesker. Hermed er kristendommen den største religion i verden.

Lærebog: Bibelen, omfattende Gammelt Testamente og Nyt Testamente.

Bibelselskabet (november 2019):

“Hos en Mand maa du ikke ligge, som man ligger hos en Kvinde; det er en Vederstyggelighed.”

Citat fra Bibelen: Gammelt Testamente, 3 Mosebog, kapitel 18, vers 22:

“Om nogen ligger hos en Mand, paa samme Maade som man ligger hos en Kvinde, da har de begge øvet en Vederstyggelighed; de skal lide Døden, der hviler Blodskyld paa dem.”

Citat fra Bibelen: Gammelt Testamente: 3. Mosebog, kapitel 20, vers 13:

“Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber: Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige.”

“og ligeså opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændtes af deres begær efter hinanden; mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente.”

Citater fra Bibelen: Nyt Testamente, Romerbrevet kapitel 1, vers 26-27:

“Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd.”

Citat fra bibelen: Nyt Testamente, 1. Korinterbrev kapitel 6, vers 9:

Læs om Jeppe Tanderup Kristensen, som både er kristen og homoseksuel (oktober 2008):

“utugtige, mænd der ligger i med mænd, bortførere, løgnere, menedere, og hvad der ellers strider mod den sunde lære”

Citat fra Bibelen: Nyt Testamente: 1. Timoteusbrev kapitel 1, vers 10: