Hinduismens forhold til homoseksualitet:

Hinduismens forhold til homoseksualitet:

Hinduisme er den fjerdestørste religion i verden.

Som allerede beskrevet er kristendommen og islam de to største religioner i verden, men hvad er så den trediestørste religion i verden.

Det er faktisk ikke nogen religion, forstået på den måde, at der er tale om ateisterne.

Dem er der 1.1 milliarder af i verden, hvoraf hovedparten bor i Kina.

Her kan du læse om den generelle holdning til homoseksuelle i Kina.

Her kan du læse om lovgivningen om de homoseksuelle i Kina.

Her kan du læse om mediernes holdning de homoseksuelle i Kina.

De 10 største religioner i verden (januar 2018):

Der findes 1 milliard hinduer i verden, hvoraf de 80% bor i Indien.

Grundlæggende gør følgende sig gældende:

“I modsætning til andre af de store nutidige religioner har hinduisme ingen grundlægger, intet enkelt helligskrift som Koranen eller Bibelen og ingen fælles trosbekendelse, der kan henvises til.”

Det er kendetegnende for hinduismen, at den har askesen som ideal. Livet og herunder seksualiteten er noget man skal frigøre sig fra.

Det ændrer dog ikke op på, at hinduismen er en rummelig religion.

Hør bare her:

“De gamle religiøse tekster omtaler da heller ikke homoseksualitet, men dog hijra, et tredje køn, der besidder en blanding af kvindelige og mandlige egenskaber, og som er fuldt accepteret i traditionel hinduisme. Mange af de hinduistiske guddomme har både kvindelige og mandlige træk, og i Kama Sutra findes flere beskrivelser af sex mellem to af samme køn.”

Synet på homoseksualitet varierer dog meget afhængigt af, hvor i verden hinduismen findes:

“Hinduer i vestlige samfund har generelt større accept af homoseksualitet end i mange asiatiske samfund, hvor homoseksualitet er forbudt ved lov.”

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.