Oleg som homoseksuel viceforstander ved Aalborg Kloster:

Aalborg Kloster blev oprettet som et helligåndshus den 20. august 1431. I 1451 blev helligåndshuset optaget i Helligåndsordenen, en katolsk klosterorden oprettet i Montpellier i Frankrig, som havde til formål at tage sig af samfundets svage, skrøbelige og ældre medborgere – samt tage sig af hittebørn.

Aalborg Kloster er i dag bolig for ældre medborgere, som bor i selvstændige boliger i de gamle klosterbygninger, de ældste beboede bygninger i Nordjylland.

Wikipedia (januar 2021):

Vi befinder os i årene efter 2010, hvor klosteret har fået sig et nyt forstanderpar.

Det drejede sig om Flemmingo, som var anal-fabet af første grad og medlem af Folketinget. Ved hans side stod hans mangeårige mand og samlever Eriko, som også var anal-fabet af første grad og en højt estimeret professor.

Stillingerne som forstanderpar var ulønnede, men havde dog den fordel, at parret fik stillet en gratis forstanderbolig til rådighed på flere hundrede kvadratmeter.

Præsentation af Flemmingo som anal-fabet:

Flemmingo hørte til den meget store gruppe af anal-fabeter, som ”har/havde valgt” at betragte deres seksualitet som værende medfødt.

Det gav Flemmingo en række fordele.

Han behøvede ikke at tage ansvar for sin seksualitet. Det var jo ikke hans skyld, at han følte trang til at benytte en anden mands afføringskanal som en kærlighedskanal. Sådan var han bare skabt.

Eftersom hans seksualitet var medfødt, kunne han også forvente/forlange at opnå de samme rettigheder som en heteroseksuel mand fra de offentlige myndigheders side af.

Det gjaldt bl.a. de rettigheder, som var forbundet med at indgå en ægteskabelig forbindelse med et andet menneske.

Den helt store fordel for Flemmingo ved at betragte sin seksualitet som værende medfødt var dog hans religiøsitet.

Flemmingo opfattede sig selv som værende meget kristen, men hans seksualitet stred imod Bibelens afstandtagen fra homoseksualitet.

I denne sammenhæng tillod Flemmingo sig at betragte Bibelen som værende forældet. Bibelen kunne umulig være imod en seksualitet, som var medfødt. Det var hans følgeslutning.

Bibelens modvilje mod homoseksualitet måtte altså tilskrives den tid, hvor Bibelen var udarbejdet.

Flemmingo var godt klar over, at det stred imod det faktum, at Bibelen er en grundbog, hvis budskaber er uafhængige af tiden.

Det gav da også Flemmingo nogle søvnløse nætter en gang imellem, hvor han lå og grublede over problematikken.

Er Bibelen forældet?

Flemmingo nægtede simpelthen at se i øjnene, at Bibelen ikke betragter homoseksualitet som noget medfødt. Det er ganske enkelt en seksualitet, som er påført i løbet af barndommen.

Af samme årsag er man også som menneske forpligtet til at arbejde med sin seksualitet, hvis man er homoseksuel.

Flemmingo havde da også været mere bevidst om sin seksualitet på et langt tidligere tidspunkt. Allerede som barn havde han anet, at hans tiltrækning af det samme køn kunne skyldes påvirkninger fra hans tidlige barndom af.

Han havde også indset, at han havde brug for hjælp udefra, og det ville kræve et opgør med hans rødder/fundament. Det var et fundament, som bestod af de mennesker, som rent mentalt var tættest på ham.

Det var et opgør, som han ikke magtede at tage. Betragtningen var, at han ikke vidste, hvad der ventede ham, hvis han kontaktede de offentlige myndigheder for at få hjælp. Han valgte derfor ubevidst den nemmeste løsning, nemlig at betragte sin seksualitet som værende medfødt. Dette valg blev efterfølgende en naturlig del af hans liv. Han kunne derfor kalde sig for anal-fabet af første grad.

Bibelcitaterne imod homoseksualitet:

Som fuldvoksen person opfattede Flemmingo bibelcitaterne som værende forældede og ude af trit med tiden.

Han var dog også pinlig bevidst om, at afføringskanalen ikke var/er en kærlighedskanal. Afføringskanalen har som bekendt kun et biologisk formål, og det er at skille sig af med de affaldsstoffer, som har hobet sig op i den fysiske krop.

Bevidstheden havde fået ham til at skrive de mest markante bibelcitater imod homoseksualitet ned. Han havde efterfølgende rammet bibelcitaterne ind og hængt dem op over sin sengs hovedgærde.

Det drejede sig om følgende bibelcitater:

“Hos en Mand maa du ikke ligge, som man ligger hos en Kvinde; det er en Vederstyggelighed.”

Citat fra Bibelen: Gammelt Testamente, 3 Mosebog, kapitel 18, vers 22:

“Om nogen ligger hos en Mand, paa samme Maade som man ligger hos en Kvinde, da har de begge øvet en Vederstyggelighed; de skal lide Døden, der hviler Blodskyld paa dem.”

Citat fra Bibelen: Gammelt Testamente: 3. Mosebog, kapitel 20, vers 13:

“Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber: Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige.”

“og ligeså opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændtes af deres begær efter hinanden; mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente.”

Citater fra Bibelen: Nyt Testamente, Romerbrevet kapitel 1, vers 26-27:

“Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd.”

Citat fra bibelen: Nyt Testamente, 1. Korinterbrev kapitel 6, vers 9:

Flemmingo´s syge mand:

På den måde blev han mindet om, at han skulle respektere sin ”Numsemand” og ikke i overdreven omfang udnytte ham til formål, som han ikke var skabt til.

Bevidstheden om, at numsemanden ikke var/er en kærlighedskanal var blevet vækket i forbindelse med, at hans mangeårige samlever Eriko havde fået konstateret uhelbredelig endetarmskræft.

Eriko var dybt kristen, som Flemmingo selv var. I løbet af sygdomsforløbet havde de mange gange diskuteret, hvorfor lige præcis Eriko skulle rammes af denne form for kræft.

Både Flemmingo og Eriko var klar over, at alle mennesker kan få kræft. Normale celler kan blive omdannet til kræftceller, hvis immunsystemet er svagt på en given del af kroppen.

Flemmingo og Eriko erkendte efterhånden, at de ikke havde respekteret Eriko´s numsemand i tilstrækkeligt omfang. De havde simpelthen misbrugt ham til formål, som han ikke var skabt til for at dække deres eget egoistiske seksuelle behov.

Hvordan skal Flemmingo komme videre med sit liv?

For Eriko var det vigtigt at få Flemmingo til at forstå, at han skulle finde sig en ny mand, når han sov stille ind.

I denne forbindelse skulle Flemmingo og hans nye mand blot være mere opmærksomme på, at de i højere grad skulle respektere hinandens numsemænd og deres egentlige formål.

Og sådan blev det.

Efter Eriko´s død var Flemmingo meget opmærksom på bibelcitaterne, som hang over hans sengs hovedgærde.

Så begyndte det at klø så underligt i Flemmingo´s numsehul.

Flemmingo blev klar over, at han måtte gøre noget.

Han kom til at tænke på, hvordan kristne for mange år siden afstraffede sig selv, når de fik syndige tanker.

Det drejede sig om de såkaldte flagellanter. En flagellant (af latin flagellare = “at piske“) er en betegnelse for personer, der piner sig selv – især ved piskning. Begrebet bruges især om kristne, der straffer sig selv for menneskets synder og foregik især i det 13. til det 15. århundrede.

Wikipedia (juli 2016):

Er Flemmingo en flagellant?

Her fik Flemmingo ideen til at indkøbe et bredt udvalg af de piske, som var blevet anvendt tilbage i tiden. Det var en ide, som klosterets bestyrelse understøttede og også var villige til at financere.

Piskene blev efterfølgende anbragt i et rum nede i kælderen, hvor besøgende udefra kunne komme og se piskene. Flemmingos opgave bestod så i at fortælle de besøgende om de enkelte piske og forklare, hvordan de var blevet brugt.

Museet var kun åbent i dagtimerne. Det betød, at Flemmingo frit kunne benytte museet i aftentimerne uden blive forstyrret.

Hermed fik Flemmingo en mulighed for at straffe sig selv, når numsemanden begyndte at klø lidt for meget.

Med tiden blev Flemmingo bevidst om, at han ikke kunne finde fred med sig selv ved bare at afstraffe sig selv.

Han måtte finde sig en partner, som var interesseret i at dække hans seksuelle behov og samtidig afstraffe ham. Det skulle være en partner, som forstod disse modsætningsfyldte behov, og som samtidig var villig til at dække begge behov.

Flemmingo´s møde med Oleg:

Det var ved et rent tilfælde, at Flemmingo mødte Oleg, som skulle blive hans fremtidige partner. Oleg befandt sig på et af de mange loppemarkeder, som bliver afholdt i København.

Oleg led nemlig af en samlermani. Han samlede på genstande, som på en eller måde afspejlede fuldt erigerede penisser eller perfekte bagdele.

Ved et tilfælde overhørte han en samtale, som Flemmingo havde med en af sælgerne på loppemarkedet.

Af samtalen fremgik det, at Flemmingo samlede på manglebrætter.

Nu er det jo nok ikke alle jer læsere, der ved, hvad et manglebræt er. Et manglebræt er jo ikke noget, som bliver anvendt i nutidens samfund.

Men til orientering: ”Et manglebræt er ældre redskab, brugt ved tøjrulning, brættet har et håndtag i den ene ende tit udformet som en hest. Brættet blev tidligere brugt til at glatte vaskede lagner, duge og andre tekstiller med, idet tøjet blev viklet omkring en rundstok og rullet hen over et bord ved hjælp af brættet.”

Wikipedia (august 2019):

Ved Oleg, hvem Flemmingo er?

Oleg var med det samme klar over, hvem Flemmingo var. Det er trods alt ikke hver dag, at man hører om 2 anal-fabeter, som bliver ansat til at lede et kloster. Derfor var det også en historie, som var velbeskrevet af medierne.

Alene tanken om, hvad Flemmingo kunne finde på at bruge sådan et manglebræt til, gjorde Oleg liderlig ud over alle grænser. Han forestillede sig, at Flemmingo ville bruge manglebrættet til at klappe en ny partner i enden med.

Oleg var nemlig godt klar over, at Flemmingo havde mistet sin samlever og mand igennem mange år.

Han skønnede derfor også, at Flemmingo som minimum trængte til at blive trøstet.

Heldigvis forholdt det sådan, at Oleg havde arvet et manglebræt efter sin bedstemor som Flemmingo kunne være interesseret i.

Han rettede derfor henvendelse til Flemmingo og gav udtryk at han rent tilfældigt havde overhørt den samtale, som Flemmingo havde haft med sælgeren på loppemarkedet.

Herfra var der ikke langt til at foreslå, at Flemmingo kunne komme hjem til ham. Det kunne jo være, at Flemmingo var interesseret i at købe det manglebræt, som han besad.

Flemmingo fornemmede med det samme, at Oleg var en åndsfælle. Det lagde Oleg heller ikke skjul på i kraft af sit udseende, påklædning og kropssprog.

De blev hurtigt enige om at mødes hjemme ved Oleg på et givet tidspunkt.

Hjemme ved Oleg:

Det var en forventningsfuld Flemmingo, som ringede på Oleg´s dørklokke. Flemmingo gik meget op i kunst og var derfor også interesseret i, om Oleg havde det på samme måde.

Her kunne han konstatere, at Oleg´s lejlighed var fyldt med genstande, som afspejlede fuldt erigerede penisser eller perfekte bagdele. Flemmingo blev enig med sig selv om, at det kunne man jo også kalde en slags kunst.

Det gjorde ham i hvert fald seksuelt opstemt. Endnu mere opstemt blev han, da han kiggede ind i Oleg´s soveværelse. Her stod en gabestok placeret.

En gabestok var et strafferedskab, der blev anvendt både i Danmark og internationalt fra 1400-tallet til midten af 1800-tallet. Det var en fysisk afstraffelse, som indebar offentlig ydmygelse og hæmning af bevægelsesfrihed.

Wikipedia (september 2021):

Der fandtes flere forskellige former for gabestokke. Olegs version bestod af 2 lodrette træplader, som kunne lukkes sammen omkring hænderne og hovedet, således disse legemsdele blev fastlåste. Åbningerne til hænderne og hovedet var anbragt så lavt, at “ofret” var nødt til at gå ned på knæ. Derved kom ofret til at ligge i en “kravleposition”, som gjorde det oplagt at befrugte vedkommende bagfra.

Hvad bruger Oleg gabestokken til?

Konstruktionen var så iøjnefaldende, at Oleg syntes, at han skulle forklare sig.

Han boede alene nu, men hans tidligere kæreste gik meget op i seksuel afstraffelse. På den måde havde de fået ideen til at anskaffe sig en gabestok.

De fandt det begge seksuelt ophidsende at fastlåse hinanden i gabestokken og derefter ”befrugte” hinanden bagfra.

Her begyndte det virkelig at klø i Flemmingo´s numsemand.

Han måtte opbyde alle sine kræfter for ikke at smide alt sit tøj. Det lykkedes for ham at besinde sig, og han spurgte interesseret ind til det manglebræt, som han var kommet for at se.

Oleg fandt det frem, og interessen for manglebrættet var stor.

Hele situationen ændrede sig dog, da Oleg ubevidst kom til at klappe sig selv i bagdelen med manglebrættet.

Gør manglebrættet en forskel?

Det blev for meget for Flemmingo. Han smed alt tøjet, og tiggede om at blive seksuelt afstraffet i gabestokken.

Det var ikke en chance, som Oleg ikke sagde nej til. Han fastlåste Flemmingo i gabestokken. Derefter tog han alt tøjet af, mens Flemmingo kiggede på.

Da Oleg førte sin fuldt erigerede penis ind i Flemmingo´s numsemand, skreg Flemmingo: ”Tilgiv mig Vorherre, at jeg synder imod dig. Jeg skal nok gøre bod.”

Og han gjorde bod. Efter han havde fået sin udløsning, bad han Oleg om at slå sig bagi med bedstemoderens gamle manglebræt.

Det blev til mange slag, før Flemmingo følte, at hans bod var tilstrækkelig.

Så blev det Oleg´s tur til at blive fastlåst, blive befrugtet og efterfølgende slået i bagdelen med manglebrættet.

Oleg selv var ikke specielt kristen. Han nød bare legen. Det vr en leg, som gik ud på, at Flemmingo spurgte ham, om han havde været en slem dreng. Hertil svarede Oleg: ”Ja, Oleg har været en slem dreng. Han vil have smæk bagi.”

Det blev ikke sidste gang, at Oleg og Flemmingo befrugtede hinanden bagfra.

Har Flemmingo og Oleg en fremtid sammen?

Efter et større antal befrugtninger, blev de enige om, at de ville udgøre det perfekte makkerpar.

Flemmingo´s arbejde betød, at han havde bopælspligt, og det blev derfor Oleg, som måtte flytte ind hos Flemmingo.

Det blev da heller ikke noget problem at finde plads til Oleg´s ”kunstværker” i Flemingo´s kæmpestore lejlighed.

Og gabestokken? Ja, den blev anbragt nede i det museum, som Flemmingo havde etableret i kælderen. Det samme gjorde det manglebræt, som Oleg havde arvet efter sin bedstemor. Manglebrættet blev dog hængt op væggen ved siden af gabestokken som en pyntegenstand fra fortiden. Det skyldtes selvfølgelig, at manglebrættet ikke var et afstraffelsesmiddel på samme måde som piskene.

For Oleg og Flemmingo var det vigtigt, at manglebrættet befandt sig i nærheden af gabestokken.

Så kunne de altid benytte manglebrættet som et personligt afstraffelsesmiddel, når de hver især var fastlåst i gabestokken. Manglebrættet var samtidigt et kært minde om, hvordan de havde fundet sammen.

Flemmingo havde omsider fundet formålet med sit liv: At blive forenet med Vorherre og sin numsemand og samtidig finde sig en fast mandlig partner for resten af sit liv.

Og Oleg? Ja, han nød at blive afstraffet, og samtidig nåede han et mål, som han aldrig havde drømt om at skulle nå, nemlig at blive viceforstander ved et kloster.

En anderledes bog:

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Anal-fabeterne_11.jpg
Køb bogen her: Anal-fabeterne 1 :

Hvad er en anal-fabet?

Du bliver først fri i hjertet/sjælen, når du lærer dig selv at kende.

Livet kan anskues fra mange forskellige synsvinkler.

Sandheden forløser på længere sigt.

Oleg som homoseksuel grønlænder:

I denne fiktive beretning er Oleg blevet genfødt som grønlænder.

Oleg var stolt af at være grønlænder. Det havde han valgt at fremhæve ved at bliver tatoveret i ansigtet med de såkaldte inuittatoveringer. Disse tatoveringer i ansigtet er oftest udført som stregformede linier eller bånd, som løber fra underlæben ned mod hagespidsen. Det var en sådan tatovering, som Oleg havde valgt.

På denne måde fik Oleg understreget sin stolthed over at være en del af den oprindelige grønlandske kultur, som bestod af inuitter. Inuitter er en fællesbetegnelse for en række arktiske folkeslag fra Grønland, Canada og Alaska.

Således var Oleg født og opvokset på Grønland i en familie, hvor sælfangst havde været hovederhvervet i mange generationer. Sælfangst var simpelthen en del af familiens identitet.

Olegs familie havde en meget stor respekt for sælen som dyr, fordi den havde betydet, at slægten havde kunnet overleve i generationer. Familien satte derfor også en ære i at anvende så meget af dyrets krop som muligt.

Desværre havde det mildere klima betydet, at sælerne gradvist var trukket længere nordpå.

Olegs familie havde derfor måttet forlade deres faste boliger af og til for at jage sæler længere nordpå. Dette betød, at de nogen gange måtte overnatte under mere primitive forhold for at optimere fangstresultatet.

For Oleg var det en selvfølge, at han selv skulle være sælfanger. Allerede som barn var han blevet taget med på de togter, hvor de skulle overnatte under primitive forhold.

De kolde nætter:

Nogle gange havde han bare været alene sammen med sin onkel. Det havde været en kold fornøjelse at skulle overnatte i et telt, selv om de begge havde soveposer med, som kunne beskytte dem mod de hårde kuldenætter.

Som udgangspunkt havde de altid taget deres tøj af, før de lagde sig ind i deres respektive soveposer.

Som barn var Oleg dog mere kuldskær end de voksne, og nogle gange kunne han simpelthen ikke hode varmen i sin egen sovepose.

Så fik han lov til at krybe ned til sin onkel, hvis sovepose var stor nok til at rumme dem begge.

Tættere havde Oleg aldrig været på et andet menneske. Nogle gange blev der også ført en varm genstand ind i hans numsehul, og en varm strøm af af væde strømmede ud af genstanden og varmede hans krop op. Kærlighedssaft som hans onkel kaldte det.

Oelg glemte aldrig siden den varme følelse af lykke, som var strømmet igennem hans krop.

Det blev et mål for Oleg at opnå den samme lykke igen, og med tiden udviklede han sig til at blive en anal-fabet af 1. grad.

Det lykkedes ham dog aldrig at finde ligesindede i Grønland. Derfor blev det til en fast tradition for ham allerede som ung at tilbringe sine sommerferier i København. Her kunne han få tilfredsstillet sine anale lyster.

Det skulle dog ændre sig.

Markedsføring af Grønland:

På et tidspunkt kom det frem i medierne, at et grønlandsk firma havde ansat en kendt dansk kunstner, som skulle reklamere for deres sælskindsprodukter.

Firmaet skønnede, at det var nødvendigt på grund af den hårde modstand mod sæljagten, som nogle miljøorganisationer repræsenterede.

Den kendte kunstner viste sig at være Jimo, som var multikunstner. Han kunne bryste sig med mange titler, der rent umiddelbart virkede meget imponerende. Blandt nogle af titlerne var forfattter, tøjdesigner, kunstmaler, skulptør og eventmager.

Han var dog også anal-fabet som Oleg, men i modsætning til Oleg var han kun anal-fabet af 2. grad.

Dette skyldtes, at han var bevidst om, at han blevet misbrugt seksuelt af sin stedfar som barn, og derfor havde et modsætningsfyldt forhold til sin seksualitet.

Dette betød bl.a., at han bar markante tatoveringer på begge overarme og underarme, som kunne understrege hans maskulinitet. På denne måde kunne han kompensere for den manddom, som var blevet taget fra ham i hans barndom.

Hans trang til at give udtryk for sin manddom kom også til udtryk ved, at han var kronraget. På siden af hovedet havde han fået lavet en markant tatovering, som var inspireret af den nordiske mytologi.

Under alle tilfælde bar hans kunstneriske arbejde meget præg af hans seksualitet, selv om det måske ikke altid var tilsigtet.

For Jimo var det naturligt at give en sælskindsjakke et lyserødt look, selv om det afveg fra sælens naurlige farve.

Jimo´s ankomst til Nuuk:

Det var med spænding, at grønlænderne ventede på at se Jimo an.

Da han kom ud af flyet iført en lyserød sælskindsjakke, var grønlænderne ikke i tvivl. Jimo var på ingen måde værdig til at reklamere for deres land og deres sælskindsprodukter.

Selv om de godt var klar over, at han var anal-fabet, havde de ikke regnet med, at han i den grad ville føre sig frem med sin seksualitet.

De måtte dog affinde sig med situationen, da Jimo allerede var blevet ansat til at repræsentere deres land.

Jimo kunne derfor indlogere sig uden problemer på et hotel i Nuuk.

Olegs forelskelse:

Oleg var en af de mange , som var mødt op i lufthavnen ved Nuuk for at se Jimo an. I modsætning til de andre fremmødte var han meget imponeret af Jimo.

Han ønskede, at han selv var i stand til at føre sig frem med sin seksualitet på samme måde som Jimo.

Det betød, at han ganske enkelt måtte møde Jimo personligt.

En tidlig morgen satte han sig derfor ved baren i det hotel, som Jimo var indlogeret på.

Det forholdt sig nemlig sådan, at baren også fungerede som en reception. Jimo ville altså komme ned fra sit værelse på et tidspunkt og aflevere sin nøgle, og det var Oleg klar over.

Det skete da også. Da Jimo kort tid efter Olegs ankomst kom hen til receptionen, fik han med det samme øje på Oleg. Han fornemmede med det samme, at Oleg var en åndsfælle, I stedet for at aflevere sin nøgle, satte han sig derfor i stedet ved siden af Oleg i baren.

Jimo var en handlingens mand. Snart lagde han sin hånd på Olegs venstre ben. og hånden bevægede sig hurtigt videre til den voksende bule mellem Olegs ben.

Eftersom bulen blev ved med at vokse, gav Jimo den et lille klem.

Dert var et signal om, at nu var det tid til gå op på Jimo´s værelse.

Oleg var som forhekset og fulgte bare med.

Oppe på værelset vidste Oleg ikke rigtig, hvor han skulle gøre af sig selv. Han var nærmest blevet handlingslammet.

Kærlighedens tatoveringer:

Jimo måtte selv tage initiativet og begyndte at tage sit tøj af. Oleg var meget betaget af de tatoveringer, som viste sig, efterhånden som Jimo tog den enkelte beklædningsdel af. Han var ikke i tvivl om, at den enkelte tatovering dækkede over hver sin historie. Tanken om at ligge i Jimo´s arme og høre ham fortælle disse historier, fik Olegs “penishjerte” til i den grad at svulme op.

Hans liderlighed nåede dog uanede højder, da Jimo fjernede den sidste beklædningsdel, nemlig underbukserne. Jimo´s “numsehul” var nemlig omgivet af en række tatoveringer, hvis betydning man ikke kunne tage fejl af.

Det var tatoveinger, som med al tydelighed viste, at numsehullet/afføringskanalen kan bruges til andet end til sit biologiske formål. Afføringskanalens biologiske formål er som bekendt at skille sig af med de fysiske affaldsstoffer, som har hobet sig op i kroppen.

Tatoveringerne inspirerede også til at bruge “numsehullet” som en kærlighedskanal.

Det betød, at Oleg fuldstændig mistede kontrollen over sig selv. Han nærmest rev sit tøj af og råbte og skreg til Jimo, at han var nødt til at befrugte ham her og nu.

Hertil kunne Jimo kun svare: ” Det skal du være velkommen til. Min “numsemand” er jo skabt til det samme formål.”

Ja, det sagde han virkelig, den gode Jimo. Han vidste jo ikke bedre. Hans parringslyst havde endnu engang sejret over hans sunde fornuft.

Snart pumpede Oleg løs i Jimo´s numsehul, og det varede ikke længe, før Oleg blev forløst. Det blev til mange forløsninger ikke bare for Oleg, men også for Jimo.

Oleg og Jimo valgte at gentage succesen de efterfølgende dage, og det stod efterhånden klart for dem begge, at de måske havde en fremtid sammen.

Kærligheden som skulle offentliggøres:

På et tidspunkt besluttede de sig for, at de også ville indvie omverdenen i deres kærlighed.

Deres kærlighed til hinanden havde simelthen vokset sig så stor, at de troede, at det ikke ville blive noget problem at få omverdenen til at acceptere deres kærlighed.

For en sikkerheds skyld besluttede de sig dog for at gå ud sammen hånd i hånd på et tidspunkt, hvor der kun var få mennesker på gaden. Så kunne de få et indtryk af, hvordan disse mennesker ville reagere.

En søndag morgen, hvor solen stod højt på himlen, besluttede de sig for at går ud fra hotellet sammen i Nuuk. Jimo tog sin lyserøde sælskindsjakke på, og Oleg fik lov til at låne hans lysegrønne sælskindsjakke.

Som de havde regnet med, var der kun få grønlændre på hovedgaden. Det var grønlændere, som kun var der, fordi de skulle lufte deres hunde.

Så Oleg og Jimo følte sig helt sikre og begyndt at tungekysse, da de befandt si ude på hovedgaden.

Det var et syn, som fik hundelufterne til at spærre øjnene op. De greb deres mobiltelefoner og beyndte at ringe rundt.

Sart begyndte der at strømme grønlændere ud fra deres huse, og de havde alle retning hen imod Oleg og Jimo.

Snart var Oleg og Jimo omgivet af tililende grønlændere. Der var ingen tvivl om, at de pågældende grønlændere ikke var venligt stemt over for dem.

Latterliggørelsen af Jimo:

Både Oleg og Jimo blev mødt med en regn af latterliggørelser og anklager. Jimo var især udsat.

Han fik at vide, at han var nutidens svar på de hofnarre som opererede ved de kongelige hoffer i Middelalderen.

Køb farverig hofnar kostume her:

Andre grønlændere sammenlignede ham med de landevejsriddere, som bruger alt deres tid på landevejene i Danmark og ikke har nogen fast bopæl.

Et år som hjemløs (januar 2009):

Det skyldes, at mange af disse landvejsriddere ofte har en jakke, som er oversået med emblemer, ordener og medaljer af alle slags. Det samme gjorde sig gældende for Jimo, selv om hans overtøj var mere alsidigt og af skiftende karakter.

Jimo´s kronragede hoved med den markante tatovering gav anledning til andre betegnelser. Han blev kaldt for skinhead, nazist/facist og hårdtslående rocker.

En skinhead er et medlem af en subkultur, som opstod i arbejderklassen blandt unge i London, England, i 1970’erne. Navnet skinhead er afledt af tilhængernes ofte kortklippede eller ligefrem kronragede hoveder.

Grønlænderne var i det hele taget utrygge ved Jimo, fordi han afspejlede mange forskellige peronligheder i kraft af sit udseende, påklædning og adfærd.

Anklagerne mod Jimo:

Anklager var der også mange af:

Hvordan kunne Jimo finde på at føre en af deres egne ud i et kødeligt forfald?

Hvordan kunne han finde på at tildele deres sælskindsjakker en farve, som ingen heteroseksuel grønlænder med respekt for sig selv ville gå med?

Hvordan kunne han tro, at grønlænderne ville have en anal-fabet til at repræsentere deres land?

Det skyldes, at Grønland har et barsk miljø, som det er svært at overleve i. Derfor er det vigtigt for grønlænderne at reproducere sig selv. Det gør man som mand ikke ved at hengive sig til en anden mand.

Jeg vil undlade at nævne alle anklagerne her for jer læsere. Det skyldtes, at mange af anklagerne var så grove og grænseoverskridende, at selv jeg er for blufærdig til at nævne dem.

Jimo plejede nok at kunne forsvare sig selv og sine nærmeste. Her var latterliggørelserne og anklagerne dog så massive, at han ikke fik et ben til jorden.

Han indså snart, at der ikke var andet at gøre end at trække sig tilbage til hotellet sammen med Oleg.

Det skete med visheden om, at det kunne komme til vold imod dem. De valgte derfor at trække sig tilbage til hotellet.

Da de var tilbage på deres hotelværelse og følte sig sikre, så de hinanden dybt ind i øjnene.

Kærlighedens oplløsning:

Oleg og Jimo måtte med smerte se i øjnene, at den store kærlighed, som de kort forinden havde følt for hinanden, var som forsvundet som dug for solen. De erkendte, at kærligheden nok snarere havde været baseret på kødelige lyster end ægte følelser.

De blev derfor enige om at skilles i al fredsommelighed.

Jimo valgte efterfølgende at opsige sin kontrakt med det firma, som han havde haft en aftale med. Det skete i fælles forståelse.

Begge parter var blevet bevidste om, at et meget stort antal grønlændere ikke ønskede, at Jimo skulle repræsentere deres land. Det gjaldt både med hensyn til deres kultur og de produkter, som han skulle reklamere for.

Dermed havde Jimo ikke mere at gøre på Grønland, og han rejste tilbage til Danmark.

Oleg forsøgte derimod at genvinde grønlændernes tillid. Han ville gerne igen føle, at han var en del af folket.

Efter en periode indså han dog, at han havde svigtet grønlændernes tillid i en sådan grad, at den ikke kunne genvindes.

Af samme årsag valgte han derfor at rejse til København og bosætte sig der.

Her havde han som tidligere nævnt tilbragt mange af sine sommerferier for at få tilfredsstillet sine anale lyster.

Det var med bevidstheden om, at andre grønlandske anal-fabeter  i København ville tage godt imod ham.

Således endte en ”smuk” kærlighedshistorie på en mindre heldig måde.

En anderledes bog:

Køb bogen her: Anal-fabeterne 1 :

I bogen bliver du præsenteret for Jimo for første gang i beretningen: Oleg som homoseksuel tøjdesigner.

Hvad er en anal-fabet?

Du bliver først fri i hjertet/sjælen, når du lærer dig selv at kende.

Livet kan anskues fra mange forskellige synsvinkler.

Sandheden forløser på længere sigt.

Oleg som homoseksuel poder i Københavns Kommune:

Vi befinder os i december måned 20121. Corona-krisen (februar 2021) gør sig stadig gældende i Danmark.

Oleg havde fået arbejde som poder i Københavns Kommune. Arbejdet bestod i, at han skulle tage en prøve med en podepind fra svælgets bagvæg hos en given patient, som kunne være smittet med Covid-19 (decemmber 2021).

Tilde arbejder som poder: – Det er et superfedt job (april 2021):

Video: Sådan poder man for Covid-19 korrekt (marts 2020):

For Oleg var det nærmest et drømmearbejde. Hans livsmission var nemlig stadig at finde frem til de mest perfekte bagdele, som han kunne “befrugte” bagfra.

Arbejdet gav ham således en mulighed for at komme i tæt kontakt med sit eget køn og studere deres bagdele.

Det kunne han gøre uden at være bekymret for, at hans seksuelle hensigter blev misforstået. Det var arbejdet simpelthen for vigtigt til.

Oleg var nemlig stolt af at være en anal-fabet af første grad. Det var vigtigt for ham, at han ikke skulle undertrykke sin seksualitet og kunne vise sin seksualitet frem med sin påklædning, som ofte havde en pink farve. Billedet af ham selv som anal-fabet af første grad blev fuldendt med hans feminine kropssprog og hans feminine måde at udtrykke sig på.

Selv om Oleg vidste, at han kun måtte anvende berøringer, som var relateret til arbejdet som poder, så var det alligevel nok, til at han blev vildt liderlig.

Hvad laver Oleg på toilettet?

Det betød, at han ret så ofte havde et behov for at komme på toilettet for at onanere. Selvfølgelig irriterede det de andre podere, at han så tit måtte holde en pause, fordi arbejdspresset var så stort. Oleg forklarede det imidlertid med, at han led af en urinvejsinfektion.

Personalet havde lidt svært ved at tro på ham, men de skiftede alligevel mening, da de hørte hans små skrig fra toilettet. Hvad personalet dog ikke vidste var, at skrigene ikke skyldtes smerte, men vellyst. Oleg kunne simpelthen ikke undertrykke den ekstatiske lykke, som greb ham, når han fik sin udløsning efter at have onaneret i ganske få minutter.

Oleg havde dog stadig et problem med at komme i tættere kontakt med sine patienter, end arbejdet tillod.

Dette problem havde Oleg løst ved at få udarbjedet 2 slags visitkort.

Den ene slags visitkort lagde op til, at han gerne ville lære en given patient nærmere. På visitkortet var der et lille billede af ham og et telefonnummer.

Det andet visitkort indeholdt også et billede af ham og et telefonnummer, men lagde mere dirkte op til et seksuelt forhold.

Oleg opbevarede de 2 forskellige slags visitkort i hver sin lomme.

Var der en bestemt patient, som han var interesseret i, så tog han det relevante visitkort op af lommen og lagde det ned i en af patientens lommer.

Derefter trykkede han let på den pågældende lomme for at gøre patienten opmærksom på at han skulle kigge i lommen, når han kom hjem.

Hvorfor er Oleg blevet poder?

Det var ikke en tilfældighed, at Oleg havde valgt at blive poder i netop Københavns Kommune. Hans store drøm var at møde Søren Bro i forbindelse med hans arbejde på testcenteret.

Søren var en højt estimeret embedsmand i Sundhedsstyrelsen. Han var trådt frem på fjernsynet et utal af gange de sidste mange måneder. Hans opgave bestod i vejlede den danske befolkning i, hvordan den skulle beskytte sig imod Covid-19.

Beskyttelsen kunne ske ved hjælp af værnemidler som ansigtsmasker og ansigtsvisirer og ved at spritte hænderne af i nogle konkrete situationer.

Beskyttelsen kunne også komme til udtryk i form af adfærden. Det kunne for eksempel være en fordel at holde en vis form for afstand til hinanden for ikke at smitte.

Eftersom covid-19 smitten hele tiden skiftede udtryk og form, så var det også nødvendigt, at Søren trådte frem på fjernsynet, hver gang disse forandringer indtrådte.

På den måde opnåede Søren hurtigt en vis form for status i den danske befolkning. Danskerne begyndte hurtigt at opfatte ham som en fast klippe i deres tilværelse.

Søren optrådte nemlig altid rolig og velafbalanceret i fjernsynet og var som oftest iført et nydeligt mørkeblåt jakkesæt med en hvid skorte og et slips, som passede til jakkesættet.

Sådan opfattede Oleg ham også. Derfor kom det også som en kæmpeoverraskelse for ham, at Søren en dag bekendtgjorde i medierne, at han var anal-fabet af første grad.

Er Søren en fyrig hingst?

Søren lod det ikke blive ved det. Han gav også udtryk for, at han var stolt af at være anal-fabet og gerne ville genfødes som en anal-fabet.

Disse udsagn havde gjort Oleg vild af liderlighed. Han var på ingen måde i tvivl om, at der gemte sig en fyrig hingst bag Sørens noble optræden.

Han var slet ikke i tvivl om, at Søren indtil nu havde valgt at skjule sin egentlig seksualitet bag en nobel adfærd for at fremme sin økonomi og status.

Nu ville Søren også gerne accepteres med sin seksualitet.

Her stod Oleg parat til at hjælpe. Han opfattede Søren som en fyrig hingst, som selv havde valgt at få en ”åndelig” saddel på, som begrænsede hans livsudfoldelse. En ”åndelig” saddel i form af penge og status.

Oleg ville gerne fjerne denne saddel fra hans ryg og i stedet lægge et mørkeblåt tæppe hen over hans ryg. Et tæppe som havde den samme farve og var lavet af det samme stof som Sørens jakkesæt.

Så ville han sætte sig op på ryggen af den stolte hingst og ride af sted på ham i solnedgangens skær.

Det var Olegs store drøm, og han håbede på, at han kunne få denne drøm opfyldt med sit arbejde som poder på netop dette testcenter.

Søren fungerede nemlig som poder på testcenteret en gang imellem. På den måde kunne han bevise overfor folket, at han ikke var hævet over dem.

Bliver Olegs drøm opfyldt?

Olegs drøm skulle vise sig ikke at være uopnåelig

En dag dukkede Søren op på centeret. Han skulle afløse en poder på centeret, og til alt held befandt denne poders arbejdssted sig ikke særligt langt fra det sted, hvor Oleg arbejdede.

Der gik da heller ikke særlig lang tid, før Søren fik øje på Oleg. . Oleg var ikke en mand, som lagde låg over sin seksualitet.

Da deres blikke mødtes, var der ingen tvivl om, hvad der skulle ske efterfølgende.

Herfra var der ikke langt til handling. Olegs mange toiletbesøg betød, at han havde rig mulighed for at lade et af sine mange visitkort falde ned i en af lommerne på Sørens jakkesæt.

Der gik da heller ikke lang tid, før Søren kontaktede Oleg, så der kunne aftales et besøg i Olegs lejlighed.

Klimaks:

Oleg var forventningsfuld, da han lukkede op for døren til sin lejlighed, så Søren kunne komme ind.

Han var iført en stilfuld silkebadekåbe, som udelukkende dækkede over et par lyserøde underbukser. Oleg syntes ikke, at der var nogen grund til at dække over, hvad formålet med Sørens besøg var.

Søren var da også meget tilfreds med, hvad han så. Han bar sit traditionelle ”arbejdstøj”, som han med det samme begyndte at tage af.

Det kom som en overraskelse for Oleg, at selv om Sørens arbejdstøj var traditionelt, så var hans undertøj det i hvert fald ikke.

Søren bar på et stilfuldt sort læderkorset, som holdt hans krop på plads. Korsettet omfattede ikke alene hans overkrop, men også hans endeballer som blev holdt på plads af korsettet.

Det fik Sørens endeballer til nærmest at fremstå som perfekte, og det var med til at fuldende Olegs drøm. Det bedste af det hele var dog, at korsettet ikke dækkede over Sørens numsehul, som var frit tilgængeligt.

Virker vaccinerne, som de skal?

Herfra kunne det ikke gå hurtigt nok. Søren bad Oleg om at vaccinere ham i hans numsehul.

Oleg vidste ikke rigtig, hvordan han forholde sig til denne udtalelse. Det var trods alt en højtstående embedsmand, som han havde med at gøre.

Han udbrød derfor forsigtigt: ”Så kommer der lige et lille stik.”

Den udtalelse var Søren helt åbenlyst ikke tilfreds med. Han råbte og skreg: ”Jeg vil ikke have et lille stik. Jeg vil have et stort stik med den store sprøjte.”

Det var et ønske, som Oleg gerne ville opfylde. Han førte hurtigt men blidt sin store ”sprøjte” ind i Sørens vibrerende numsehul og begyndte at pumpe først langsomt men siden hurtigere.

Det varede da heller ikke længe, før Olegs ”sprøjte” gav efter og skød hele sit indhold af ”vaccine” ind i Sørens varme numsehul.

Søren skreg som et vildt dyr. Omsider havde han en mulighed for at kunne folde sin seksualitet fuldt ud og blive forløst.

Han var dybt taknemmelig i forhold til Oleg og bad om lov til at også at vaccine ham. Det var Oleg helt indforstået med.

Oleg og Søren blev efterfølgende enige om, at de skulle vaccinere hinanden mindst 3 gange, så de kunne være sikre på at være immune overfor smitte udefra.

Hvordan foregår en podning?

Det var imidlertid ikke nok for dem. De ville også være sikre på, at den enkelte vaccine virkede, som den skulle.

Hertil krævedes en ”podning”. Det blev Søren, som skulle begynde. Han var trods alt eksperten.

Podningen foregik på den måde, at Søren førte sin cylinderformede ”podepind” (penis) ind i Olegs mund, indtil den nåede svælget bagvæg, hvor den blidt blev ført rundt.

Var det hele, som det skulle være, udløste podepinden en forløsende væske, som skulle forebygge mod smitte udefra.

Det blev en oplevelse, som hverken Oleg eller Søren kom til at glemme. Måske skyldtes det, at de begge var enige om at genoptage oplevelsen.

Når ”vaccinationerne” og ”podningerne” var forbundet med så store glæder, hvorfor så ikke gentage dem?

En oplagt gaveide:

Her er nok årets mest vittige bog om homoseksuelle.

Gå grinende ind i det nye år.

Køb bogen her:

Hvad er en anal-fabet?

Du bliver først fri i hjertet/sjælen, når du lærer dig selv at kende.

Livet kan anskues fra mange forskellige synsvinkler.

Sandheden forløser på længere sigt.

Køb min bog: De uforløste følelser 1:

Jeg har fået udgivet en lille digtsamling på kun 40 sider med titlen: De uforløste følelser 1.

Oprindeligt var det tanken, at digtsamlingen skulle have bestået af 80 til 100 digte.

Jeg har imidlertid været lidt bekymret for, at min første bog (Anal-fabeterne 1) vil give et bestemt billede af mig som forfatter, og dette billede har jeg valgt at tage afstand fra med denne digtsamling.

Med hensyn til bogens indhold vil jeg henvise til bogens forord:

Vi kender dem alle – de uforløste følelser.

Selv den med det mest hårde hjerte kender dem.

Det er de følelser, som opstår, når vi mindst venter dem.

Mange gange vælger vi at undertrykke følelserne.

Vi ved i vores hjerter, at vi vil tabe anseelse, hvis vi giver udtryk for dem.

I virkelighedens verden betyder fornuften mere end hjertet, når vi skal sikre os selv økonomisk.

Det er nogle af disse uforløste følelser, som jeg vil beskrive med denne digtsamling.

Man kan vel sige, at det er min måde at gennemleve disse følelser på, så jeg bedre kan hvile i mig selv i hverdagen.

Bogen henvender sig til alle os følelsesmennesker, som tænker med hjertet.

Os der har et behov for at vide dybt inde i sig selv, at vi ikke er alene.

Der findes andre derude, som føler på præcis samme måde som os selv.

De uforløste følelser 1

Du kan bestille/købe bogen her: De uforløste følelser 1:

Målgruppe:

Min digtsamling henvender sig til alle, men digtsamlingen bærer selvfølgelig præg af, at jeg har været udsat for seksuelle overgreb fra min fars side af i min barndom som jeg aldrig her fået hjælp til at få bearbejdet.

Et af de mere humoristiske digte, som anskueliggør dette, er følgende digt:

ODE TIL NUMSEMANDEN:

Du skal elske og ære din Numsemand.

Misbrug ham aldrig til formål,

som han ikke er skabt til at udføre

Numsemanden er ikke skabt til kærlighed.

Han befrier din krop for affaldsstoffer.

Stoffer som er til skade til for din krop.

Forstyr ham aldrig i dette arbejde.

Bloker aldrig hans numsehul.

Før aldrig genstande ind i det.

Lad der altid være fri passage.

Numsemanden vil kun dit bedste.

Hans immunsystem vil blive svækket,

hvis han føler du svigter ham

Han består af normale celler.

Celler som kan ændre sig med dit svigt.

Celler som kan ændres til kræftceller.

Celler som vil gøre dig dybt ulykkelig

Forfatterportræt:

Mit navn er Kai Riesendorf.

Jeg er født i 1958 i Fiskens tegn (20. februar). Min barndom tilbragte jeg i et følelsesmæssigt afstumpet bondemiljø. Her var det forbudt at visse følelser, og gjorde man det, var det et tegn på svaghed. Så duede man ganske enkelt ikke.

Alligevel havde jeg et stærkt behov for at give udtryk for mine følelser allerede som ganske lille. Det vat først som 59-årig, at jeg fandt ud af, at det skyldes, at jeg er særlig sensitiv.

Denne opdagelse førte til dannelsen af bloggen: HSP-person.com.

Min særlige sensitivitet betyder, at jeg er mere modtagelig for alle mulige slags sanseindtryk fra omgivelserne af end ”normalt” og derfor let bliver overstimuleret.

Det betyder også, at jeg nogle gange kan fornemme/mærke, hvordan andre mennesker føler uden egentlig at ville det.

I praksis betyder det, at jeg har brug for meget alenetid for at kunne få bearbejdet dette overskud af sanseindtryk. Det er denne bog et udtryk for.

Køb version 2 af min bog: Anal-fabeterne 1:

Du bliver først fri i hjertet/sjælen, når du lærer dig selv at kende.

Livet kan anskues fra mange forskellige synsvinkler.

Sandheden forløser på længere sigt.

Køb version 2 af min bog: Anal-fabeterne 1:

Jeg har valgt at opdatere min bog: Anal-fabeterne 1.

Bestil/køb min bog her: Anal fabeterne 1:

Som noget nyt indeholder version 2 landt andet et afsnit om, hvordan en kvinde kan omvende en anal-fabet til at blive en stolt heteroseksuel borger samt et forfatterportræt, hvor jeg beskriver, hvorfpr jeg har skrevet denne lidt utraditionelle bog.

Her er forfatterportrættet:

Mit navn er Kai Riesendorf.

Jeg er født i 1958 i Fiskens tegn (20. februar). Min barndom tilbragte jeg i et følelsesmæssigt afstumpet bondemiljø. Her var det forbudt at visse følelser, og gjorde man det, var det et tegn på svaghed. Så duede man ganske enkelt ikke.

Som barn blev jeg misbrugt seksuelt af min far. Miljøet indbød naturligt nok til, at jeg aldrig fik hjælp til at få bearbejdet disse overgreb.

Set i det lys kunne jeg have udviklet mig til at blive homoseksuel. Jeg kunne have valgt at betragte homoseksualitet som noget naturligt. Ganske enkelt fordi det var mine rødder/fundament, som lærte mig op til det.

Alligevel blev dette ikke mit valg. Jeg tror, at det hænger sammen med, at jeg er en såkaldt sensitiv person. Hvad der ligger i dette begreb, kan I som læsere få mere at vide om på min blog: HSP-person.com.

Jeg valgte i stedet at tage afstand fra min far som mit forbillede.

For en del år siden etablerede jeg bloggen: Anal-fabeterne.com. Det er en blog, som beskriver de homoseksuelles liv på en nuanceret og humoristisk måde, og som min bog også er bygget op på.

Jeg har ganske enkelt etableret bloggen som en del af en terapi imod de overgreb, som jeg blev udsat for i min barndom, og som jeg aldrig fik hjælp til at få bearbejdet.

Er homoseksualitet medfødt?

Set i lyset af mine oplevelser fra min barndom opfatter jeg ikke homoseksualitet son noget medfødt.

Sagt på en anden måde så opfatter jeg homoseksualitet som noget, som man bliver programmeret/præpareret til i sin barndom.

Af samme grund tager jeg afstand fra, at man fra samfundets side af normaliserer/legaliserer homoseksualitet, selv om det ikke skal forbydes at være homoseksuel.

På den måde fratager man den homoseksuelle lysten/viljen til at finde frem til årsagen til vedkommendes seksualitet.

I stedet mener jeg, at man fra samfundets side af skal signalere ud til de homoseksuelle, at de skal tage ansvar for deres seksualitet. De skal simpelthen arbejde med årsagerne til deres seksualitet.  Hermed vil de genvinde deres biologiske seksualitet og deres naturlige værdighed som mennesker.

Det har jeg selv gjort, og derfor ved jeg også, at det kan lade sig gøre.

Anmeldelse af version 1 af min bog: Anal-fabeterne 1.

Du bliver først fri i hjertet/sjælen, når du lærer dig selv at kende.

Livet kan anskues fra mange forskellige synsvinkler.

Sandheden forløser på længere sigt.

Anmeldelse af version 1 af min bog: Anal-fabeterne 1:

Bogbloggeren Inge Jørgensen (Bogrummet) har skrevet en anmeldelse med hensyn til min novellesamling: Anal-fabeterne 1.

Se her: Anal-fabeterne 1:

Anal-fabeterne 1

Bogen er delt op i små noveller som alle er stærk erotiske på den ene eller den anden måde, men hvor omdrejningspunktet hver gang er analsex. Med det fine udtryk afføringskanalen, som jeg må indrømme at jeg blev en smule træt af at læse til sidst – da der er andre ord om denne kropsdel som jeg ganske enkelt syntes lyder bedre. Det er samme hovedperson i alle noveller og man behøver ikke læse bogen ud i en køre, men kan sagtens udvælge sig enkelte noveller som man så læser for sig. Nogen er længere end andre og nogen er mere historiefyldte end andre.Jeg er personlig ikke særlig sart og har læst ting som omhandlede homoseksuelles sexakter før, men her skal selv jeg lige trække vejret ind imellem, for det er meget råt for usødet og heldigvis er det hele skrevet med en stor portion humor, så man sagtens kan blive underholdt alligevel undervejs. Det er klart en bog for det voksne publikum og bogen tangere hen af hård porno på skrift.

Man får en slags tilhørsforhold til hovedpersonen, hvad enten man selv er homoseksuel eller ej. Og det er helt sikkert også et værk der kan rykke lidt ved ens grænser. Jeg er i samme ombæring nødt til at sige at bogen ikke er for alle og jeg vil primært mene den henvender sig til dem der enten selv er homoseksuelle og har stort fokus på det anale, eller til dem der er nysgerrige og gerne vil have en lidt hård erotisk oplevelse mens de stifter bekendtskab med værket.

Det er en speciel bogoplevelse og en interessant måde at få præsenteret den anale verden på da det ikke på nogen måde er pakket ind. Og nogen af scenerne er meget specifikke. Novellernes små historier omfatter alt fra rumvæsner til frisører og tøjdesignere. Det er godt tænkt og noget er klart mere virkelighedstro end andet.

Oleg som homoseksuel rundviser i Artis Zoo:

Oleg havde fået arbejde som guide i Artis Zoo i Amsterdam i Holland.

Vi er tilbage i tiden omkring år 2000.

På det tidspunkt var der natlige rundture i denne zoo. Det var rundture, der var forbeholdt homoseksuelle og deres pårørende.

Formålet med rundvisningerne var at få de homoseksuelle til at affinde sig med deres seksualitet og give de pårørende en forståelse for deres seksualitet.

I den pågældende zoo kunne deltagerne få indbik i, hvordan flere dyrearter udviste homosksuelle tilbøjdeligheder.

Homoseksuel rundtur i zoo (marts 2001):

Video: En gruppe lyserøde flamingofugle ved Artis:

Video: Chilean flamingo:

Vi taler om dyrearter som flamingoer; delfiner, marsvin, elefanter, chimpanser, gorillaer, geder og oksekalve.

Det var et arbejde, som passede Oleg rigtig godt, ford han følte sig hjemme her. Han opfattede nærmest dyrene som sin familie.

Man kunne også sige, at han på sin vis misundte dyrene lidt. Således ville han ønske, at han selv kunne gå nøgen rundt og få dækket sit seksuelle behov uden at skulle tage tøjet af først.

Han behøvede heller ikke at tage hensyn til omgivelsernes reaktion, når han skulle have dækket sit behov.

Homoseksuelle flamingoer:

Nu stod han og kiggede på de lyserøde flamingoer.

Flamingoerne kan selv sminke sig røde. De bruger simpelthen næbbet til at påføre det røde sekret, der udskilles fra en kirtel nær halen. Kilde (november 2010)

Det kendte Oleg godt fra sig selv.. Når han skulle gøre sig lækker i forhold til andre anal-fabeter, så tog han altid selv et lyserødt jakkesæt på.

Flamingoerne havde andre egenskaber, som Oleg beundrede, De har evnen til at producere mælk i halsen. Det betyder, at de vil kunne give mælk til et nyfødt adopteret unge/barn. Kilde (maj 2007)

Det bedste af det hele var dog, at et homoseksuelt flamingopar har en høj status i flokken som følge af partnervalget Kilde (maj 2007).

Oleg følte ikke, at han blev tilstrækkeligt respekteret som anal-fabet af første grad.

Homoseksuelle delfiner:

Oleg var nået til Amazon-delfinerne på sin daglige gåtur i den zoolgiske have.

De voksne hanner af arten kan nå en vægt på 185 kg. og en længde på 2,5 m. Som voksne får de en lyserød farve. Kilde:

Disse delfiner er i stand til at dyrke næsesex. Kilde:

Dette var en mulighed, som Oleg misundte dem. Som anal-fabet havde han kun 2 fysiske huller i kroppen, som andre anal-fabeter kunne trænnge ind i. Her taler vi selvfølgelig om numsehullet og munden.

For Oleg var det en drøm, hvis han havde flere fysiske huller i kroppen, som man kunne trænge ind i. På den måde kunne han bedre komme i kontakt med andre anal-fabeter både fysisk og psykisk.

Han kunne dog godt se, at han ville komme til at se lidt for mærkelig ud i ansigtet, hvis han skulle have foretaget et operativt indgreb. Et operativt indgreb som betød, at begge næsebor kunne omslutte en fuldt erigeret penis.

Definerne kan også udøve homoseksuel adfærd ved at gnide kønsorganerne mod hinanden. Dette kan undertiden føre til, at hannerne svømmer mave til mave og indsætter deres penis i hinandens anus. Kilde:

Her kunne Oleg heldigvis godt være med.

Du bliver først fri i hjertet/sjælen, når du lærer dig selv at kende.

Livet kan anskues fra mange forskellige synsvinkler.

Sandheden forløser på længere sigt.

Køb version 1 af min bog: Anal-fabeterne 1:

Så fik jeg endelig skrevet bogen: Anal-fabeterne 1.

Bogen er baseret på bloggen her. En del af mine læsere har ønsket, at jeg skulle samle indlæggene om Oleg til en helhed. Dette ønske er hermed blevet imødekommet.

Det betyder også, at en række af indlæggene nu kun kan læses i selve bogen.

Her er bogen, som rummer det hele: Drama, humor, erotik, indlevelse og følelsesmæssige højdepunkter.

Som læser kan du godt glæde dig

Du kan bestille/købe bogen her: https://www.bod.dk/bogshop/anal-fabeterne-1-kai-riesendorf-9788743027072

Anal-fabeterne 1
Anal-fabeterne 1

Du bliver først fri i hjertet/sjælen, når du lærer dig selv at kende.

Livet kan anskues fra mange forskellige synsvinkler.

Sandheden forløser på længere sigt.

Mediernes holdning til de homoseksuelle i Sverige:

Det har vakt offentligt opsigt, at et medlem af Centerpartiet og talsmand for et svensk kirkeråd mener, at homoseksualitet bare er en trend blandt unge mennesker, som de bliver lokket til af TV-serier. Kilde (maj 2016):

Holdningen kom til udtryk i maj 2016 i forbindelse med, at 9.000 mennesker var forsamlet i den ­svenske by Växjö. Anledningen var fejringen af homo-, biseksuelle og transpersoners rettigheder. Kilde (maj 2016):

Svensk kirkepolitiker: Homoseksualitet er et modefænomen (maj 2016):

Talsmanden Bruno Edgarsson er også ordfører i forsamlingen af stiftsfuldmægtige i Växjo, der er den øverste regionale kirkelige myndighed. Kilde (maj 2016):

Til dagbladet Smålänningen udtalte han:

»Jeg er så afgjort modstander af Pride, for jeg synes, det bør være mand og kvinde, og jeg kan ikke forlige mig med LGBT-sagen,« siger han og fortsætter:

»Jeg ved ikke, hvorfor de vælger at blive homoseksuelle, men jeg tror, at det er blevet en trend blandt unge mennesker, som det ikke er let at komme ud af igen.« Kilde (maj 2016):

Hvorfor homoseksualitet angiveligt er så tillokkende for unge mennesker, uddyber han over for avisen Expressen:

»Tidsånden påvirker os alle. I TV-serier skal de jo nu altid have en bøsse og lesbisk, at være homoseksuel bliver glorificeret.« Kilde (maj 2016):

Meningerne om udtalelserne er forskellige:

Udtalelserne har vakt opsigt og fordømmelse i Sverige.

Biskoppen i Växjö Fredrik Modéus mener dog ikke, at Edgarssons holdninger er uforenlige med hans virke som stiftsfuldmægtig. Kilde (maj 2016):

I denne forbindelse er han kommet med følgende udtalelse til dagbladet Smålänningen:

»For mig er det vigtigt at sige, at det er i orden, vi har forskellige holdninger i den svenske kirke, så man ikke bedriver sindelagskontrol.” Kilde (maj 2016):

Centerpartiet, som Bruno Edgarsson er medlem af, tager dog afstand fra hans udtalelser.

Det forlyder ikke på nuværende tidspunkt (2016), om Bruno Edgarsson har en fremtid i Centerpartiet.

Den generelle holdning til homoseksuelle i Sverige:

Du bliver først fri i hjertet/sjælen, når du lærer dig selv at kende.

Livet kan anskues fra mange forskellige synsvinkler.

Sandheden forløser på længere sigt.

Kan dyr være homoseksuelle?

Laver man en googlesøgning omkring homoseksualitet blandt dyrepassere, så er det ikke det emne, der bliver omtalt.

I stedet for bliver man præsenteret for en række emner om homoseksualitet blandt dyr.

Især en enkelt historie går igen.

Det er historien om to tilsyneladende homoseksuelle hanpingviner i Odense Zoo. Kilde (setember 2018):

Således skulle det “frække” par have stjålet en pingvinunge fra ungens biologiske forældre, mens de var i bad. Kilde (setember 2018):

Forældreparret skulle efterfølgende have hørt deres unges pippen. Dette havde fået dem til højrøstet at forlange at få deres unge tilbage fra de hidsige herrer. Kilde (september 2018):

En kvindelig dyrepasser havde heldigvis sørget for at få pingvingungen tilbage til dens biologiske forældre. Kilde (september 2018):

Det endte også godt for de homoseksuelle hanpingviner, der kort efter fik et æg foræret fra en enlig fugl, som de kunne ruge på. Kilde (september 2018):

Historien om Danmarks homo-pingviner gik efterfølgende verden rundt.

Er historien en “and”?

Den konstituerede administrerende direktør i Odense Zoo  Nina Collatz Christensen ser lidt mere nuanceret på historien end medierne. Kilde (oktober 2018):

Hun omtaler det som ”lidt for poppet”, når de to hanner i medierne omtales som et homopar. Kilde (oktober 2018):

Hun mener, at de i stedet skal omtales som to hanner, der ikke har kunnet finde en mage. De to hanner holder bare sammen, men har ikke en seksuel orientering, der er forskellig fra de øvrige hanner, fortæller hun. Kilde (oktober 2018):

Noget tyder på, at direktøren har ret.

Det “homoseksuelle” pingvinpar fik som bekendt et æg, som de kunne tage sig af i stedet for pingvinungen. Kilde (oktober 2018):

Dette æg eksploderede efterfølgende på grund af for meget varmepåvirkning på grund af rugningen. Parret mistede dog ikke fatningen ved oplevelsen, men valgte i stedet at tage sig en svømmetur. Kilde (oktober 2018):

Du bliver først fri i hjertet/sjælen, når du lærer dig selv at kende.

Livet kan anskues fra mange forskellige synsvinkler.

Sandheden forløser på længere sigt.